Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse - generel

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdstilsynet har udarbejdet en guide, der via en række spørgsmål kan hjælpe jer gennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Guiden er ment som inspiration. I kan selv vælge, hvilken rækkefølge
I vil drøfte spørgsmålene i, og I afgør, om de alle er relevante for jeres arbejdsmiljødrøftelse.

Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Man skal igennem følgende punkter på den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
  2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.
  3. Vurdere, om det foregående års mål er nået.
  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.
  5. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.
  6. Hvis I er 10 ansatte eller mere, skal I drøfte kompetenceudviklingsplanen for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen.

Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse - generel

Henter PDF