G� til hovedindholdet

Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse om muskel og skeletpåvirkninger

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse om påvirkning af muskler og skelettet.

Denne guide handler om, hvordan påvirkninger af muskler og skelettet kan indgå i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse. Guiden er et supplement til den generelle guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse ommuskel og skeletpåvirkninger - pdf

Henter PDF