Indeklima - Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer

Branchevejledning med konkrete anvisninger på klargøring af arbejdsområde, arbejdsmetoder, forholdsregler, værnemidler samt bortskaffelsen af PCB-holdigt affald.

Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer