G� til hovedindholdet

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledningen sigter mod at tilvejebringe et anerkendt, alment tilgængeligt, egnet vejledningsmateriale om indretning af nybyggede ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. for at give det nødvendige grundlag for planlægning, herunder afvejning af hensynet til beboeren og hensynet til omsorgspersonalets arbejdsmiljø.

Henter PDF