Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøuddannelse (udbydere)

Oversigt over de krav, som udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal opfylde for at blive godkendt, fremgangsmåden ved ansøgning og godkendelse samt regler for evaluering og kvalitetssikring.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelserne er at styrke virksomhedernes interne, forebyggende arbejdsmiljøarbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Deltagerne skal gennem arbejdsmiljøuddannelsen erhverve sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsernes formål, indhold, pædagogiske principper, kvalifikationskrav til undervisere samt om, hvordan en uddannelsesplan bliver godkendt af Arbejdstilsynet:

Den obligatoriske uddannelse henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Koordinatoruddannelsen henvender sig til koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i bygge- og anlægsbranchen

Koordinatorernes arbejdsmiljøuddannelse 

Der er udarbejdet en række pædagogiske principper for uddannelserne

Arbejdsmiljøuddannelsernes pædagogiske principper 

Oversigt over uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationskrav til undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen

Uddannelse af undervisere til arbejdsmiljøuddannelsen

Godkendelse af kursusudbydere 

Krav til udbyder om kursusfaciliteter, undervisningsmaterialer mv. 

Evaluering og kvalitetssikring

De vigtigste regler

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Bekendtgørelse 840, 2010, med senere ændringer Henter PDF