Om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det er vores mission at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt at forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Få kontakt med Arbejdstilsynet, eller find information i vores presserum

Find ledige job i Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. Læs om Arbejdstilsynets formål og opgaver, vores strategi, årsrapport, mission, vision og værdier.

På disse sider har vi samlet forretningsstrategier, årsrapporter, brugerundersøgelser og andre publikationer om Arbejdstilsynets aktiviteter.

At-interne instrukser

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne. Instrukserne vil derfor typisk angive, hvornår og under hvilke betingelser tilsynsførende skal reagere på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen og skal afgive reaktioner.

Instrukser vil som hovedregel blive udarbejdet og struktureret med fokus på bestemte arbejdsmiljøemner. Men instrukser kan også i visse tilfælde være af mere tværgående eller generel karakter. 

Se alle At-interne instrukser

Kvalitetsprocedurer 

Kvalitetsprocedurer er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om fremgangsmåden (processen), der skal anvendes ved løsningen af bestemte opgaver i Arbejdstilsynet.

Kvalitetsprocedurer udarbejdes typisk i forhold til tilsyn, men kan også omhandle andre områder, hvor Arbejdstilsynet har behov for at sikre ensartede processer.

Se alle kvalitetsprocedurer

Brancheundervisningsnotater

Brancheundervisningsnotater (BUN) sammenfatter i kort, overskuelig og konkret form væsentlig information til tilsynsførende om udvalgte brancher.

BUN’er er ikke tjenestebefalinger, men fungerer som en introduktion for de tilsynsførende, der skal i gang med at føre tilsyn med branchen, og som derfor har brug for at kende det særlige ved branchen, herunder typiske arbejdsmiljøproblemstillinger.

Se alle brancheundervisningsnotater

En virksomhed, der ønsker at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, skal indsende en ansøgning til Arbejdstilsynet. Autorisationen udstedes for fire år ad gangen og kan kun udstedes til virksomheder (med gyldigt CVR).

at.dk - Arbejdsmiljø i Danmark - er Arbejdstilsynets hjemmeside. På vores hjemmeside kan du finde love, regler og emner om arbejdsmiljø.

Bliv en del af Arbejdstilsynets brugerpanel

Vil du hjælpe Arbejdstilsynet med at blive bedre til at hjælpe dig?

I Arbejdstilsynet arbejder vi på at skabe løsninger, der gør det lettere for virksomheder at få hånd om arbejdsmiljøarbejdet. Derfor har vi brug for din hjælp. Vi udvikler løbende vores eksisterende løsninger, og nye tiltag er på vej. Disse løsninger skal naturligvis være nemme at anvende, være målrettede til den enkelte virksomheds behov og passe ind i brugernes hverdag.

Vi har derfor etableret et brugerpanel, som giver os mulighed for i videst muligt omfang at inddrage din og virksomhedernes stemme i arbejdet med at forbedre vores arbejde.

Din rolle som deltager i brugerpanelet

Har du lyst til at blive en del af vores brugerpanel og hjælpe til, at vores løsninger er bedst muligt målrettede til dine behov?

I første omgang skal du blot give os tilladelse til at sætte dine oplysninger ind i en database, der udgør vores brugerpanel. Du vil kunne blive bedt om at deltage på forskellig vis afhængig af, hvad det er vi vil undersøge – det kan fx være spørgeskemaer, interviews eller brugertests.

Du kan til enhver tid takke nej til at deltage – fx hvis tidspunktet passer dårligt. Du vil altid kunne få slettet dine data igen ved at skrive til webredaktor@at.dk, hvis du ikke længere er interesseret i at deltage i brugerpanelet.

På forhånd tak.

Her finder du særlige aktiviteter i Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fører desuden tilsyn med virksomheder og foreninger, der udfører civile raketopsendelser.