G� til hovedindholdet

At-interne instrukser

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne.

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne. Instrukserne vil derfor typisk angive, hvornår og under hvilke betingelser tilsynsførende skal reagere på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen og skal afgive reaktioner. 

Instrukser vil som hovedregel blive udarbejdet og struktureret med fokus på bestemte arbejdsmiljøemner. Men instrukser kan også i visse tilfælde være af mere tværgående eller generel karakter.

Instrukser

Kvalitetsprocedurer

Kvalitetsprocedurerne har skiftet navn. De findes nu under menupunktet:

Tilsynsprocedurer

Brancheundervisnings-notater er nedlagt

Brancheundervisningsnotaterne er ikke længere tilgængelige, virksomheder kan logge ind på ADVI, for at se de typiske arbejdsmiljøproblemer i deres branche.

Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI)

Henter PDF