Gå til hovedindholdet

Intern instruks: Aktindsigt

At-intern instruks IN-18-13. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, kontor for metode og virkemidler. Ikrafttræden: 25. maj 2018. Senest revideret: 1. juli 2017.

Emne og formål

Aktindsigt er, når en borger, en virksomhed, en journalist, en organisation eller andre, får adgang til at se akterne i en eller flere sager eller får udleveret oplysninger i databaser (dataudtræk).

Formålet med instruksen er at beskrive reglerne om aktindsigt og beskrive hvad der er eller skal være Arbejdstilsynets praksis ved behandling af anmodninger om aktindsigt.

Reglerne om aktindsigt findes i offentlighedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen gælder direkte og kan findes som bilag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Målgruppen for denne instruks er jurister i Arbejdstilsynet, som behandler anmodninger om aktindsigt samt i mindre omfang jurasupportere i tilsynscentrene.

Instruks

Når Arbejdstilsynet modtager en anmodning om aktindsigt, skal reglerne og retningslinjerne i denne instruks følges.

Det fremgår af de enkelte afsnit i bilag 1 til denne instruks, hvilken hjemmel der skal bruges i forbindelse med de forskellige former for aktindsigt. Afgørelsen om aktindsigt og hjemlen afhænger bl.a. af:

  • Hvem der anmoder om aktindsigt
  • Hvad der ønskes aktindsigt i
  • Hvilket omfang anmodningen har

Ikrafttræden

Instruksen træder i kraft den 25. maj 2018.

Samtidig med at denne instruks træder i kraft, ophæves IN-18-13: Aktindsigt (senest revideret 1. juli 2017).

Bilag

1 - Formelle og materielle regler

Henter PDF