Gå til hovedindholdet

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 1-9 ansatte

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. I virksomheder med højst 9 ansatte varetages dette arbejde i et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Virksomheder med højst 9 ansatte skal arbejde systematisk med deres arbejdsmiljø, men har ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). I det daglige foregår samarbejdet i stedet ved løbende, direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte kan komme med forslag til arbejdsmiljøet, og at de får alle nødvendige oplysninger, som har betydning for deres sikkerhed og sundhed. 

Arbejdsgiveren skal også sørge for, at de ansatte bliver hørt, når ny teknologi bliver planlagt og indført. De ansatte skal bl.a. høres om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler osv.

Elementer i det systematiske arbejdsmiljøarbejde

En stor del af det systematiske arbejdsmiljøarbejde foregår i forbindelse med den daglige opgaveløsning, møder mv. mens andre dele er konkrete redskaber, fx den årlige arbejdsmiljødrøftelse og APV-processen.

Det systematiske arbejdsmiljøarbejde omfatter bl.a.:

  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
  • Oplæring og instruktion
  • Tilsyn med arbejdets udførelse
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Krav til arbejdspladsvurderingen

Samarbejde mellem flere arbejdsgivere

Hvis I er flere arbejdsgivere, som udfører arbejde på det samme arbejdssted, har I pligt til at samarbejde om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle beskæftigede. Det kan bl.a. være relevant, hvis en virksomhed har indgået aftale med en anden virksomhed om at udføre en arbejdsopgave, som fx rengøring, kantinedrift eller håndværksarbejde.

Som arbejdsgivere skal I oplyse hinanden om de risici, der er forbundet med jeres opgaver på arbejdsstedet, så den enkelte arbejdsgiver kan træffe de nødvendige forholdsregler i forhold til sine egne ansatte.

I praksis betyder det fx, at et bosted, der hyrer en håndværker, skal informere håndværkerens arbejdsgiver, hvis der er risiko for vold. De to arbejdsgivere skal derudover samarbejde om at forebygge risikoen for vold.

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at videregive oplysninger om risici til sin ansatte.

AMO-regler på bygge- og anlægspladser

Der gælder særlige regler for skiftende eller midlertidige arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen. Her er der pligt til at oprette en AMO, når der er 5 eller flere ansatte på udearbejdsstedet og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.

Særlige regler om AMO på bygge- og anlægspladser

Et godt sted at starte

Få styr på de vigtigste lovkrav til dig som ny arbejdsgiver. Guiden er til dig, der netop har ansat din første medarbejder.

Guide til nye arbejdsgivere

Har I pligt til at oprette AMO?

Hvis I har flere end 10 ansatte skal jeres samarbejde om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Se her hvordan I opgør antallet af ansatte.

Sådan opgøres antallet af ansatte

Sidst revideret: 7. september 2018

Henter PDF