Gå til hovedindholdet

Anmeld farlig kemi til Produktregistret

Alle virksomheder, der producerer eller importerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret.

Hvis I som virksomhed producerer, importerer eller medbringer farlige kemiske stoffer og materialer til Danmark til professionelt brug, skal I anmelde produkterne til Produktregistret. Det gælder, når produktet bliver produceret eller importeret i mængder, der overstiger 100 kg pr. år.

Produkterne skal anmeldes med den 100 pct. entydige kemiske sammensætning.
Når I har anmeldt et produkt, får det tildelt et såkaldt PR-nummer, som I skal angive på produktets emballage og sikkerhedsdatablad.

I skal foretage anmeldelsen senest en måned efter import eller opstart af produktionen.

Anmeld et kemisk produkt til Produktregistret

Hvornår skal anmeldelsen opdateres?

Hvis der sker væsentlige ændringer af jeres oplysninger, skal I opdatere dem. Det gælder, fx hvis sammensætningen af stoffer eller materialer bliver ændret, hvis importen ophører eller der kommer en ny importør.

I skal også opdatere jeres anmeldelse, hvis produktets mærkning ændrer sig. Det gælder også, hvis produktet ikke længere er mærkningspligtigt.

Spørgsmål og svar

 • Hvor finder jeg hjælp til log ind med MitID?
 • Hvilke pligter har en importør af farlige produkter?

  Virksomheder, der medbringer eller importerer farlige produkter til Danmark, har både pligt til at anmelde produkterne til Produktregistret og til at sikre, at anmeldelsen til enhver tid er opdateret. Når produktet er registreret, får det et PR-nummer, som virksomheden skal skrive på produktets emballage og sikkerhedsdatablad.

  Hvis en virksomhed medbringer farlige kemiske produkter fra hjemlandet, vil PR-nummeret være tidsbegrænset og gælde i et år. 

 • Hvilke pligter har en producent af farlige produkter?

  Virksomheder, der producerer farlige produkter i Danmark, har både pligt til at anmelde produkterne til Produktregistret og til at sikre, at anmeldelsen til enhver tid er opdateret. Når produktet er registreret, får det et PR-nummer, som virksomheden skal skrive på produktets emballage og sikkerhedsdatablad.

  Virksomheden betragtes også som producent, hvis den markedsfører et eksisterende produkt under et andet navn eller i fortyndet form.

 • Hvad koster det at anmelde til Produktregistret?

  Det er gratis at anmelde produkter til Produktregistret.

 • Skal kemiske produkter både anmeldes til ECHA's PCN-portal og til Produktregistret?

  Der er tale om to forskellige regelsæt, et nationalt og et der gælder i EU-landene. Reglerne om anmeldelse til Produktregistret er nationale regler og skal fortsat følges, selv om der nu også er krav om en Poison Centres Notification (PCN) efter EU’s CLP-forordning, bilag VIII. PCN-portalen gør det muligt for virksomhederne at indsende oplysninger til flere EU-landes giftinformationscentre i en samlet indberetning.

  Farlige kemiske produkter til erhvervsmæssig brug skal således både anmeldes til Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) PCN-portal og til Produktregistret. CLP-forordningen indfases trinvis, og på sigt skal al farlig kemi indberettes til PCN-portalen, uanset mængde og uanset om den er til privat, professionel eller industriel brug.

  Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for implementeringen af CLP-forordningen og vejleder i, hvordan man indberetter oplysninger ved hjælp af ECHA’s værktøjer, herunder online-værktøjet ECHA Submission portal og IUCLID 6 websitet.

  Læs mere om indberetning til PCN-portalen og CLP-forordningen:

  Oplysninger til brug ved forgiftning - Miljøstyrelsen

  Få overblik over CLP - Miljøstyrelsen

 • Har udenlandske virksomheder pligt til at anmelde produkter?

  Nej, det er den danske producent eller importør, der har pligten til at anmelde farlige produkter til Produktregistret.

  Udenlandske virksomheder har mulighed for at foretage anmeldelsen på den danske virksomheds vegne, fx hvis de ønsker at holde den nøjagtige sammensætning af produktet fortrolig.

  Den udenlandske virksomhed skal i anmeldelsen oplyse CVR-nummeret på den danske importør, da denne, som juridisk ansvarlig for anmeldelsen, skal bekræfte importen.

  En udenlandsk virksomhed har på samme måde mulighed for at anmelde en råvare, hvis den indgår i et produkt, som en anden virksomhed importerer eller producerer.

 • Hvordan skal udenlandske virksomheder anmelde produkter?

  Udenlandske virksomheder uden dansk CVR-nummer kan ikke logge på Produktregistret med MitID og skal i stedet oprettes som brugere af Produktregistret.

  Det sker ved at sende en e-mail til Produktregistret med følgende oplysninger:

  • Virksomhedens fulde navn og adresse
  • Brugerens navn og e-mail
  • Mobiltelefonnummer til modtagelse af sms kode ved hvert log ind.

  E-mail: pd@at.dk

  På den engelsksprogede log ind-side til Produktregistret er der link til en brugervejledning på engelsk:

  Produktregistret (på engelsk)

Få hjælp til brug af produktregistret

Produktregistrets brugervejledning gennemgår de forskellige typer af anmeldelser og funktioner, som findes i registret.

Brugervejledning - pdf

Læs mere om Produktregistret

Læs mere om, hvilke stoffer og materialer, der skal anmeldes:

Retningslinjer for anmeldelser til Produktregistret

Sidst revideret: 28. juni 2023

Henter PDF