Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alle regeltyper: AT-vejledninger, Bekendtgørelser eller Love & EU-forordninger.

Du kan vælge at afgrænse din søgning, så du får færre resultater.

  • Søg i resultater: Søg efter bestemte ord i reglerne der vises i resultatlisten.
  • Type: Du har mulighed for at vælge en bestemt regeltype – fx AT-vejledninger.
  • Branche: Du har mulighed for at vælge en (eller flere) bestemt branche som du vil begrænse søgningen til.
  • Emne: Du kan vælge et (eller flere) arbejdsmiljøområder du vil søge inden for.
  • Målgruppe: Alle vores regler gælder alle målgrupper. Men der findes enkelte regler, der alene retter sig mod helt særlige målgrupper. Du kan vælge (en eller flere) disse, hvis du har brug for de specielle regler for målgruppen.

Du kan kombinere alle ovenstående. Der sættes automatisk et OG mellem de valg du træffer, således at flere valg betyder færre søgeresultater.

Tal i parenteser viser hvor mange Regler, der er tilknyttet det valg du træffer.

Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.

--

Nye regler: Find en oversigt over den nyeste lovgivning og nye regler: Nyt om regler

 

Henter PDF