G� til hovedindholdet

Pligter og ansvar for bygherrer, projekterende og rådgivere

Her på siderne kan I læse om bygherrens, projekterendes og rådgivers ansvar og pligter.

Bygherrens ansvar og pligter

Her på siderne kan I læse om bygherrens ansvar og pligter, samt arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver.

Bygherrens ansvar og pligter

Bygherren

Bygherrens koordineringspligter, når bygge- og anlægsopgaver projekteres og under byggeperioden.

Bygherrens koordinerende ansvar og pligter

Koordinator

Hvilke opgaver koordinatoren skal udføre i forhold til byggepladsens størrelse.

Koordinators opgaver

Projekterende og rådgivende

De projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde.

Projekterendes og rådgivendes ansvar og pligter

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede arbejdsmiljøkoordinatorer laver en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Projekterende og rådgivendes ansvar og pligter

De projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde.

Projekterende og rådgivendes ansvar og pligter

I forhold til virksomheder og bygherren

Den projekterende/rådgivende har følgende pligter og ansvar i forhold til virksomhederne og bygherren.

Projekterendes og rådgivendes pligter og ansvar i forhold til virksomheder og bygherren

I forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici

De projekterende/rådgivende har pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici.

Den projekterendes eller rådgivendes pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici

Henter PDF