Selvbetjening

Her får du et overblik over relevante løsninger til selvbetjening på arbejdsmiljøområdet. Flere af løsningerne kræver NemID med særlige rettigheder. Få hjælp til selvbetjening i de relaterede spørgsmål og svar nederst på siden.

Mest besøgte selvbetjeningsløsninger

"Arbejdsmiljø i din virksomhed"(ADVI) er Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning. Her kan du svare på skriftlige høringer og afgørelser og få overblik over de tilsynssager, din virksomhed har med Arbejdstilsynet.

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker i EASY, som er Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles system til anmeldelse af ulykker. Det betyder, at du kun behøver anmelde en ulykke et sted.

Erhvervssygdomme skal anmeldes via anmeldesystemet ESS. Systemet henvender sig til læger og tandlæger, som har pligt til at anmelde det, hvis de får mistanke om at en patient har en sygdom, som kan skyldes arbejdet. 

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne. Som klager har du ret til at være anonym.

Det betyder, at du vil være sikret anonymitet ved et eventuelt tilsynsbesøg og i den videre behandling af sagen.

Vælg den relevante klageformular.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Farlige stoffer og genteknologi

Virksomheder, der producerer eller importerer farlige stoffer og materialer, skal anmelde det til Produktregistret.

Produktregistret er Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens fælles register.

Virksomheder, der fremstiller, bruger, importerer eller sælger meget giftige stoffer og blandinger skal meddele det til den ansvarlige myndighed. Arbejdstilsynet har ansvar for fremstilling og brug af giftige stoffer og blandinger, mens Miljøstyrelsen har ansvar for import og salg.

Indberetning sker i begge tilfælde i Miljøstyrelsens løsning på virk.dk.

Når du skal arbejde med genteknologi eller genterapi skal der indsendes to anmeldelser til Arbejdstilsynet. Den ene er en anmeldelse af forskningsprojektet eller arbejdet med genterapi. Den anden har til formål at få klassificeret det laboratorium, område eller anlæg, hvor arbejdet skal foregå.

Udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt arbejder i Danmark, skal anmelde deres opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Anmeldelse skal ske, før arbejdet påbegyndes.

Privatpersoner og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed, skal se dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Hvis hvervgiver ikke har set dokumentation for anmeldelsen senest 3 dage efter at arbejdet er begyndt, har hvervgiver pligt til at underrette Arbejdstilsynet.

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed, der udfører arbejde i Danmark, overtræder arbejdsmiljøreglerne. Som klager har du ret til at være anonym.

Det betyder, at du vil være sikret anonymitet ved et eventuelt tilsynsbesøg og i den videre behandling af sagen.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

En række erhvervsmæssige kvalifikationer skal vurderes og godkendes af Arbejdstilsynet, hvis de er erhvervet i udlandet. Det gælder blandt andet en række jobfunktioner indenfor industri og bygge og anlæg.

Kvalifikationerne skal være godkendt, før medarbejderen må udføre arbejde i Danmark.

Bygge- og anlægsvirksomhed

Inden bygherren sætter arbejdet i gang, skal byggepladsen anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder i de tilfælde, hvor arbejdet forventes at vare mere end 30 arbejdsdage med mindst 20 ansatte eller når arbejdsmængden forventes at overstige 500 mandedage.

 

En række hejseredskaber og spil må ikke tages i brug, før de er anmeldt til Arbejdstilsynet. Det drejer sig om fast opstillede hejseredskaber, taljer, hejseredskaber til brug på skiftende arbejdssteder samt hejseredskaber og spil til personløft.

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes. Det samme gælder andet arbejde, som kan indebære udsættelse for asbest.

 

Attester og tilladelser

Før arbejde med ioniserende stråling skal der foretages lægeundersøgelse og helbredskontrol. Til den første undersøgelse udfylder lægen en særlig attest. Formålet er at sikre, at den undersøgte er fysisk og psykisk egnet til at arbejde med ioniserende stråling.

Arbejdet kan ikke begyndes, før lægeattesten foreligger.

Når du søger politiet om tilladelse til at afholde et større udendørsarrangement, skal du vedlægge en bekræftelse på, at Arbejdstilsynet er orienteret om arrangementet. Formålet er at sikre, at de relevante myndigheder har fået besked om tid og sted.

Spørgsmål og svar om selvbetjening

Du kan få hjælp til at bestille og bruge din NemID medarbejdersignatur hos Nets.

Læs mere om NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Du skal have en NemID-medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder for at kunne bruge Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI).

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller medarbejdersignaturer hos Nets. Det er også NemID-administratoren, der kan give rettigheder til medarbejdersignaturen via brugeradministrationen på virk.dk.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

For at få adgang til EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller, aktiverer og tildeler rettigheder til en medarbejdersignatur.

Bestil en NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Læs mere om tildeling af rettigheder (virk.dk)

For at få adgang til løsninger som Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) og EASY skal du have en NemID medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder.

Det er virksomhedens NemID administrator, der kan give din medarbejdersignatur de rigtige rettigheder.

Find ud af hvem der er din NemID administrator (nets.eu)

Er du NemID administrator kan du tildele rettigheder gennem NemLog-in Brugeradministration på virk.dk.

Bliv klogere på, hvordan du får og tildeler rettigheder (virk.dk)

Læs mere om log ind med NemID på virk.dk

 

Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en NemID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

Sådan anmelder du en ulykke i EASY

Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

Læs mere

Sådan anmelder du en arbejdsulykke i EASY – Arbejdstilsynet

Du kan få hjælp til at bruge virk.dk på deres hjemmeside, hvis du har problemer med at logge ind eller få de rigtige rettigheder.

Du kan også ringe til Virk Support på 72 20 00 30.

Se hvem du kan kontakte for at få hjælp (virk.dk)

Hvis du har problemer med at få vist et indberetningsskema, kan det skyldes opsætningen af din pc.

Kontakt derfor først din IT-afdeling. 

Kan din IT-afdeling ikke hjælpe, kan du kontakte Arbejdstilsynet:

Telefon: 70 12 12 88

at@at.dk

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Du kan finde alle danske virksomheders navn, CVR-nummer og p-numre i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Gå til Det Centrale Virksomhedsregister (virk.dk)