Gå til hovedindholdet

Anmeldelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde

Bygherren skal anmelde større arbejdsopgaver til Arbejdstilsynet. Nedrivningsopgaver af materialer der indeholder Asbest skal anmeldes og Hejs & Spil skal anmeldes før ibrugtagning.

Anmeld Bygge- og anlægsarbejde

Inden bygherren sætter arbejdet i gang, skal byggepladsen anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder i de tilfælde, hvor arbejdet forventes at vare mere end 30 arbejdsdage med mindst 20 ansatte eller når arbejdsmængden forventes at overstige 500 mandedage.

Bygherrens anmeldepligt af byggepladsen

Anmeld hejseredskaber og spil

En række hejseredskaber og spil må ikke tages i brug, før de er anmeldt til Arbejdstilsynet. Det drejer sig om fast opstillede hejseredskaber, taljer, hejseredskaber til brug på skiftende arbejdssteder samt hejseredskaber og spil til personløft.

Anmeld arbejde med asbest

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes. Det samme gælder andet arbejde, som kan indebære udsættelse for asbest.Henter PDF