Gå til hovedindholdet

Domme

Her er samlet lands- og højesteretsdomme fra straffesager, der er afsagt på arbejdsmiljølovens område. Dommene er fuldt anonymiserede, så hverken tiltalte personer og virksomheder eller tilknyttede personer og selskaber kan identificeres.

Du kan søge i alle lovene eller afgrænse din søgning efter emne, årstal og arbejdsmiljølovens kapitler.

Hver enkelt dom består af en udskrift fra dombogen fra henholdsvis byretten og landsretten samt højesteret for de sager, der er indbragt for denne instans. Retsbogen er medtaget i det omfang, en sådan findes og i øvrigt er skønnet nødvendig. I det omfang, retsbogen er medtaget, er processuelle bemærkninger, eventuelle overlapninger med dombogen o.l. udeladt. Dombogen er altid gengivet fuldt ud.