Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Om hjemmesiden at.dk

Hjemmesiden er én samlet indgang til viden om arbejdsmiljø, der rummer alt fra love, regler og vejledninger til viden og god praksis. Brugerne får desuden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

Sidens overordnede formål er at gøre det lettere for virksomheder, medarbejdere og andre interessenter at finde frem til den information og inspiration, de har behov for på arbejdsmiljøområdet.

Hjemmesiden viser vej til Arbejdstilsynets indhold, og derudover bliver brugerne guidet videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området - eksempelvis Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.


Cookies på at.dk

Tilgængelighed på at.dk - at.dk/was

Om GDPR (Persondata)

Ansvar for indhold

Indholdet på at.dk er produceret af Arbejdstilsynet (AT).

at.dk linker til andre organisationers materialer. Det er alene disse organisationers ansvar, at deres materialer er opdaterede og korrekte.

Arbejdstilsynet har haft branchefællesskabernes vejledninger til gennemsyn. Indholdet kommenteres kun af Arbejdstilsynet, hvis vejledningen har mangler i forhold til en korrekt forståelse af lovgivningen og praksis eller kan give anledning til misforståelser. Der kan derfor være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningerne.

Hjemmesiden indeholder tekster, der fortæller om, hvad den enkelte medarbejder eller arbejdsmiljøorganisationen kan gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det ændrer ikke på, at arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er arbejdsgiverens ansvar.

Tilmeld nyhedsbrev og hent RSS-feedHenter PDF