Arbejdsmiljøuddannelser

På arbejdsmiljøuddannelsen lærer deltagerne om de opgaver og krav, der stilles til dem som medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

På arbejdsmiljøuddannelsen lærer deltagerne om de opgaver og krav, der stilles til dem som medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Formålet med arbejdsmiljøuddannelserne er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

AMU for medlemmer af AMO

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer har til formål at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på bygge- og anlægspladser

Koordinatorernes arbejdsmiljøuddannelse

Her beskrives de krav, som udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal opfylde for at blive godkendt, fremgangsmåden ved ansøgning og godkendelse samt regler for evaluering og kvalitetssikring

Udbydere af arbejdsmiljøuddannelse