Arbejdsmiljøuddannelser

Find information om den uddannelse, som medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal have og om, hvilke typer af arbejde, der kræver, at den ansatte har en særlig uddannelse eller har aflagt en praktisk prøve.

Find information om den uddannelse, som medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal have og om, hvilke typer af arbejde, der kræver, at den ansatte har en særlig uddannelse eller har aflagt en praktisk prøve.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelserne er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

AMU for medlemmer af AMO

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer har til formål at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på bygge- og anlægspladser

Koordinatorernes arbejdsmiljøuddannelse

Her beskrives de krav, som udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal opfylde for at blive godkendt, fremgangsmåden ved ansøgning og godkendelse samt regler for evaluering og kvalitetssikring

Udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

Nogle typer af arbejde må kun udføres af personer, der har gennemført en uddannelse eller aflagt en praktisk prøve.

Krav om lovpligtige uddannelser