Gå til hovedindholdet

Krav til udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

Oversigt over de krav, som udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal opfylde for at blive godkendt, fremgangsmåden ved ansøgning og godkendelse samt regler for evaluering og kvalitetssikring.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelserne er at styrke virksomhedernes interne, forebyggende arbejdsmiljøarbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Deltagerne skal gennem arbejdsmiljøuddannelsen erhverve sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Krav til arbejdsmiljøuddannelsen

Uddannelse af undervisere til arbejdsmiljøuddannelsen

Godkendelse af kursusudbydere

Krav til udbyders kursusfaciliteter, undervisningsmaterialer mv.

Evaluering og kvalitetssikring

Arbejdsmiljøuddannelsernes pædagogiske principper 

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelser

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Bekendtgørelse 1841 - 2023

Henter PDF