Gå til hovedindholdet

Anmeld en arbejdsulykke

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Arbejdstilsynet, hvis en medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke.

Når en medarbejder kommer til skade, er det din pligt som arbejdsgiver at anmelde ulykken. Ulykken skal anmeldes, hvis den opfylder ét af disse krav:

  • Hvis ulykken medfører, at medarbejderen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde i mindst én dag udover tilskadekomstdagen.
  • Hvis arbejdsulykken forventes at medføre ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven, fx erstatning for udgifter til helbredelse af skadens følger, varigt mén eller tabt erhvervsevne.

Anmeld en arbejdsulykke - Virk

Udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder, der ikke har et dansk CVR-nummer, kan anmelde en arbejdsulykke via en særlig indgang på virk.dk. Her skal de bruge deres RUT-nummer, som er det nummer de har i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Anmeld en arbejdsulykke som arbejdsgiver med RUT-nummer - Virk

Hvis arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsulykken

Under ganske særlige omstændigheder kan den tilskadekomne selv eller en repræsentant for ham eller hende være nødt til at anmelde. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke kan eller vil anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke længere eksisterer eller er gået konkurs.

Anmeld en arbejdsulykke som tilskadekommen - Virk

Anmeld en arbejdsulykke som tredjepart - Virk

Læs mere om anmeldelse af arbejdsulykker

Læs mere om, hvilke arbejdsulykker der skal anmeldes, og hvordan ulykkerne kan forebygges.

Arbejdsulykker (overblik)Henter PDF