Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Arbejdstilsynet. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der finder sted i Arbejdstilsynet.

Er din arbejdsplads ikke Arbejdstilsynet, og ønsker du at gøre Arbejdstilsynet opmærksom på kritisable forhold i dit arbejdsmiljø, skal du gøre det her:

Klag over arbejdsmiljøet

Hvem er omfattet af Arbejdstilsynets whistleblowerordning?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Arbejdstilsynet, herunder ulønnet praktikant, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Arbejdstilsynet har et samarbejde med.

Whistleblowerordningen for Arbejdstilsynet

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Om anonymitet og fortrolighed

Arbejdstilsynet whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Arbejdstilsynets whistleblowerenhed er forankret i Statens Whistleblowersystem, og kun de betroede sagsbehandlere fra Arbejdstilsynets whistleblowerenhed kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Arbejdstilsynets netværk eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Arbejdstilsynets hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Arbejdstilsynets netværk. Dette kan undgås ved at indtaste web-adressen (at.dk/whistleblower) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Arbejdstilsynets netværk.

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet.

Hvis du ikke bryder dig om at indberette direkte til Arbejdstilsynet, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt, at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblower nr. 1436 af 29. juni 2021.

Beskyttelse af whistleblower - 1436 - 2021 - Retsinformation

Sidst revideret: 23. november 2021

Henter PDF