G� til hovedindholdet

Statistik om whistleblowerordningen i Arbejdstilsynet

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at myndigheder en gang om året skal offentliggøre oplysninger om myndighedens virksomhed efter whistleblowerloven. Arbejdstilsynets whistleblowerordning har været i drift siden den 17. december 2021.

Oplysninger om henvendelser til Arbejdstilsynets whistleblowerordning for perioden den 17. december 2021 til den 17. december 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Henvendelser til Arbejdstilsynets whistleblowerordning
Modtagne indberetninger Indberetninger der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Indberetninger der har  givet anledning til politianmeldelse
9 0 9 0

8 af de modtagne henvendelser omhandlede forhold uden for Arbejdstilsynet. 1 henvendelse omhandlede forhold, der ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Henter PDF