G� til hovedindholdet

Søg om anerkendelse af kvalifikationer erhvervet i udlandet

Arbejdstilsynet skal godkende visse kvalifikationer, før udenlandske arbejdstagere må påbegynde arbejdet.

Virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft, skal være opmærksomme på, at der er en række arbejdsfunktioner, som udenlandsk arbejdskraft ikke må udføre i Danmark, før deres kvalifikationer er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet.

Erhvervsmæssige kvalifikationer kan både være uddannelse og erhvervserfaring.

Det er vigtigt at søge i god tid, da kvalifikationerne skal være vurderet og anerkendt af Arbejdstilsynet, før arbejdet kan gå i gang.

Søg om anerkendelse af kvalifikationer erhvervet i udlandet - blanket

Hvilke kvalifikationer kræver anerkendelse?

Reglerne for anerkendelse afhænger af kvalifikationernes ophavsland og hvor længe ansættelsen skal vare.

Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i  et EU/EØS-land. Midlertidigt arbejde

Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et  EU/EØS-land. Fast arbejde 

Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et tredjeland

Hvem kan ansøge?

Den enkelte arbejdstager kan selv søge om anerkendelse af sine kvalifikationer. Men virksomheden kan også søge samlet på vegne af den eller de personer, der skal arbejde for virksomheden.

Andre sprog

På workplacedenmark.dk er der information om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer på engelsk, tysk, polsk og dansk.

Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer (Workplacedenmark.dk)

Henter PDF