Gå til hovedindholdet

Erhvervsmæssige kvalifikationer fra et EU/EØS-land. Midlertidigt arbejde

Nogle erhverv og funktioner kræver anerkendelse fra de danske myndigheder, mens det på andre områder er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdstageren har de nødvendige kvalifikationer.

Erhvervsmæssige kvalifikationer kan fx være uddannelse, certifikater eller erhvervserfaring.

Arbejdsområder, hvor kvalifikationerne kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet

 • Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.
 • Gaffeltruckfører
 • Kedelpasser
 • Kranfører (kun mobilkraner, tårnkraner samt lastbilmonterede kraner over 30 tonsmeter)
 • Kølemontør
 • Stilladsopstiller (ikke rulle- og bukkestilladser)
 • Fører af teleskoplæsser
 • Arbejde med indvendig nedrivning af asbest
 • Svejsning efter kræftbekendtgørelsen.

Virksomheden må ikke beskæftige personer med det nævnte arbejde, med mindre de har gennemgået den danske uddannelse eller på anden måde har fået uddannelsesbevis, certifikat eller anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsområder, hvor arbejdsgiveren skal sikre sig dokumentation for erfaring og uddannelse

 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanat
 • Arbejde med styren
 • Arbejde med naturgasanlæg
 • Arbejde som kranfører (undtagen mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 30 tonsmeter)
 • Arbejde med opstilling af stilladser (kun rulle- og bukkestilladser)
 • Fører af gaffelstabler
 • Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.  

Dokumentationen for personens erfaring og uddannelse skal opfylde følgende betingelser:

 • Personen skal have gennemført en udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i det land, personen kommer fra, eller personen skal have udøvet sit erhverv i mindst et år i løbet af de sidste 10 år, når erhvervet ikke er lovreguleret i det land, personen kommer fra.
 • Arbejdsgiveren skal sikre sig, at personen har de fornødne kvalifikationer i form af uddannelse eller erhvervserfaring og sikre sig dokumentation for dette. 

Søg om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

Henter PDF