Gå til hovedindholdet

Klag over krænkende handlinger som fx mobning og seksuel chikane

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre på arbejdspladsen bliver udsat for krænkende handlinger, som fx mobning og seksuel chikane (sexchikane).

Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis medarbejdere eller ledere groft eller flere gange udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som den udsatte opfatter som nedværdigende og som denne risikerer at blive syg af.

Arbejdstilsynet kan kun behandle klagen, hvis den, der bliver udsat for krænkende handlinger, fortsat er ansat i virksomheden.

Du kan klage ved at udfylde en blanket eller ringe til Arbejdstilsynet:

Klag over krænkende handlinger – blanket

Ring til Arbejdstilsynets Hotline for krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane:

70 12 12 88

Hvem kan klage?

Du kan både klage på dine egne og andres vegne, dvs. du kan også klage, hvis du har en kollega, en ven eller et familiemedlem, som bliver udsat for krænkende handlinger. Læger, fagforeninger og lignende kan også klage på vegne af den udsatte.

Før du klager

Inden du klager til Arbejdstilsynet, er det vigtigt, at du overvejer, om der er andre i virksomheden, som kan hjælpe dig. Vi anbefaler, at du taler med din leder, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige.

Din klage behandles fortroligt

Arbejdstilsynet behandler alle klager anonymt. Det betyder, at virksomheden eller andre ikke får at vide, at nogen har klaget. Heller ikke hvis virksomheden eller andre anmoder om aktindsigt. Anonymiteten gælder også, hvis Arbejdstilsynet vælger at følge op på klagen med et tilsynsbesøg.

Hvad sker der, når vi har modtaget din klage?

En klage over krænkende handlinger, som fx mobning og seksuel chikane fører ikke altid til et tilsynsbesøg. Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte henvendelse.

Som klager vil du ikke få besked om, hvorvidt din klage medfører et tilsynsbesøg eller ej.

Spørgsmål og svar

 • Klag over arbejdsmiljøet: Hvordan behandler Arbejdstilsynet min klage?

  I enkelte tilfælde har vi brug for flere oplysninger for at kunne behandle en klage, og vi vil i så fald kontakte dig.

  En klage fører ikke altid til et tilsynsbesøg i virksomheden. Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte henvendelse.

  Som klager, vil du ikke få besked om, hvorvidt din klage medfører et tilsynsbesøg eller ej.

  Hvis Arbejdstilsynet besøger virksomheden, vil vi tale med repræsentanter for både ledelse og medarbejdere. Vi vil aldrig nævne, at vi har modtaget en klage. Det skyldes dels, at klager behandles anonymt, og dels at Arbejdstilsynet udelukkende kan træffe afgørelse på baggrund af de oplysninger, der kommer frem under et tilsynsbesøg.

  Hvis vi på baggrund af besøget vurderer, at der er problemer med krænkende handlinger i virksomheden, vil vi træffe afgørelse om, at virksomheden skal løse problemerne.

 • Kan vi få hjælp til at håndtere problemer med krænkende handlinger?

  Ja, du kan kontakte Arbejdstilsynets hotline for krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane, hvis du og din arbejdsplads ønsker vejledning, om hvordan I håndterer eller forebygger situationer med krænkende handlinger.

  Ring på 70 12 12 88
  mandag-onsdag kl. 8-15
  torsdag kl. 8-18
  fredag kl. 8-14.

  Læs mere om, hvad Arbejdstilsynets Hotline kan hjælpe dig med:

  Hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Klag her:

Udfyld blanket om krænkende handlinger


Ring til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, fx mobning og seksuel chikane:

70 12 12 88

Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8-15
fredag kl. 8-14

 

Sidst revideret: 30. august 2018

Henter PDF