Gå til hovedindholdet

Hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Arbejdstilsynets hotline giver vejledning om håndtering af mobning og seksuel chikane (sexchikane) på arbejdspladsen. Du kan kontakte hotlinen på tlf. 70 12 12 88. Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

Arbejdstilsynet vejleder både medarbejdere og arbejdsgiver om håndtering af krænkende handlinger som fx  mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Hvem kan ringe

Alle kan ringe til Arbejdstilsynet om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan fx ringe, hvis:

  • Du selv bliver krænket, herunder mobbet eller udsat for seksuel chikane
  • En af dine kollegaer, en ven eller et familiemedlem bliver krænket
  • Du og din virksomhed har akutte problemer med krænkende handlinger  
  • Du og din virksomhed ønsker at forebygge krænkende handlinger

Hvad kan vi hjælpe med

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
  • Vejledning om, hvordan du – sammen med andre – kan håndtere en konkret situation med krænkende handlinger, både hvis du selv er udsat, hvis du er vidne, eller hvis du og din virksomhed har problemer med krænkende handlinger
  • At klage til Arbejdstilsynet over krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet ikke kan:

  • Være part i sagen
  • Tilbyde mægling eller anden konkret bistand i virksomheden
  • Tilbyde behandling af de ramte. 

Anonymitet over for Arbejdstilsynet

Når du kontakter hotlinen, er du anonym. De oplysninger, du giver i telefonen, bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at vi besøger virksomheden. 

Klag over krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet kan fx sætte ind, hvis der er tale om mobning, når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for handlinger eller adfærd, som de oplever krænkende, og som de har svært ved at forsvare sig imod.

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er at få stoppet de krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane i virksomheden. Klagen kan give anledning til at Arbejdstilsynet besøger virksomheden og træffer afgørelse om, at problemerne skal løses, hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne. For at vi kan behandle klagen, skal den/de, der aktuelt bliver udsat for de krænkende handlinger fortsat være ansat i virksomheden.

Klag over krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane

Kontakt

Tlf.: 70 12 12 88

Telefontid:
mandag-torsdag kl. 8-15
fredag kl. 8-14

Du er anonym, når du kontakter hotlinen

Klag over krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane

Spørgsmål og svar om krænkende handlinger

 

Henter PDF