G� til hovedindholdet

ATEX – eksplosionsfarlig atmosfære

Som arbejdsgiver skal du sikre, at inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, skal der udarbejdes en ATEX-APV (arbejdspladsvurdering).

Henter PDF