Gå til hovedindholdet

Ansvar og roller

Arbejdsmiljøarbejdet involverer flere aktører og samarbejdspartnere. Herunder kan du læse mere om de forskellige aktører.

Arbejdsgiveren

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det gælder både i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, brugen af tekniske hjælpemidler og ved anvendelse af stoffer og materialer.

Vidste du at arbejdsgiveren skal etablere en arbejdsmiljøorganisation hvis der er 10 eller flere ansatte
Vidste du at arbejdsgiveren skal sikre at der er sat tid af til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
Vidste du at arbejdsgiveren skal sørge for at samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen finder sted

Arbejdslederen

Arbejdslederens rolle i AMO er at repræsentere ledelsen i sager, som vedrører arbejdspladsens sikkerhed og sundhed inklusiv arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdslederen er udpeget af arbejdsgiveren til at indgå i arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation og dækker hele arbejdspladsen eller det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

Arbejdslederen skal desuden bidrage med viden og erfaringer om arbejdspladsens produktion, ydelse og arbejdsmiljøforhold samt bidrage med forslag til løsninger på arbejdsmiljøproblemer og forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet. Arbejdslederen skal desuden være i kontakt med de ansatte.

Vidste du at arbejdsleder i AMO er udpeget af arbejdsgiveren
Vidste du at arbejdsleder i AMO skal bidrage med viden om virksomhedens kerneopgave og arbejdsmiljøforhold
Vidste du at arbejdslederen i AMO skal repræsentere ledelsen
Vidste du at arbejdsleder i AMO skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er at repræsentere de ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte i det område, han eller hun dækker. Arbejdsmiljørepræsentanten er med i arbejdsmiljøorganisationen og har både overordnede og daglige opgaver.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdsmiljølederen bidrage til at få resten af arbejdsområdets ledere og medarbejdere til at være opmærksomme på deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal desuden bidrage med viden og erfaringer om de ansattes arbejdsmiljø samt bidrage med forslag til løsninger på arbejdsmiljøproblemer og forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet.

Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant er valgt af virksomhedens ansatte
Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant skal gennemføre en lovpligtig uddannelse på 3 dage
Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant skal repræsentere de ansatte i samarbejdet om arbejdsmiljø
Vidste du at en arbejdsmiljørepræsentant ikke må have personaleansvar

Arbejdsmiljøkoordinatoren

Alle bygherrer, der beskæftiger to byggevirksomheder samtidig, skal have en koordinator. Koordinatoren skal hjælpe bygherren med at lave planer for sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Koordineringen skal ske både i projekteringsfasen og ved udførelsen af byggeopgaverne.

Arbejdsmiljørådgiveren

Arbejdsmiljørådgivere rådgiver virksomhederne i forbindelse med arbejdsmiljøspørgsmål. Virksomheden kan selv vælge, hvilken rådgiver de ønsker at bruge.

Nogle rådgivningsvirksomheder har en særlig autorisation fra Arbejdstilsynet, hvilket betyder, at Arbejdstilsynet har vurderet, at virksomheden opfylder nogle særlige krav til uddannelse og erfaring inden for arbejdsmiljøområdet.

Hvis rådgivningen sker i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet om undersøgelse af de psykiske arbejdsmiljø, skal der anvendes en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Medarbejderen

Medarbejderen skal samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet og hjælpe med, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for vedkomnes arbejdsområde. Hvis vedkomne opdager fejl og mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, skal vedkomne meddele det til arbejdsmiljøgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Medarbejderne skal have mulighed for at kunne komme regelmæssigt i kontakt med deres arbejdsmiljøorganisation.

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Den tilsynsførende

Arbejdstilsynets tilsynsførende fører tilsyn med virksomhederne og ser på virksomhedens konkrete forhold. Ved ankomsten henvender den tilsynsførende sig til arbejdsmiljøgruppen. Virksomheden har pligt til at give den tilsynsførende adgang og skal afsætte den nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet. Den tilsynsførende giver eventuelle mundtlige vejledninger eller påbud.

Henter PDF