G� til hovedindholdet

Projekterende og rådgivendes ansvar og pligter

De projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde

De projekterende eller rådgivende skal lave projektmaterialet, sådan at virksomheder og entreprenører kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Projekterendes og rådgivendes pligter og ansvar i forhold til virksomheder og bygherren

Den projekterendes eller rådgivendes pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici

Webinar d. 24. marts: Kend dit projekteringsansvar - arbejdsmiljø og ABR18

Bliv klogere på Arbejdstilsynets og Kammeradvokatens syn på projekteringsansvaret for arbejdsmiljømæssig bygbarhed og få eksempler og værktøjer, der styrker udbudsmaterialet, så du undgår uforudsete udgifter og konflikter.

Webinar: Kend dit projekteringsansvar - arbejdsmiljø og ABR18

Henter PDF