Gå til hovedindholdet

Projekterende og rådgivendes ansvar og pligter

De projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde

De projekterende eller rådgivende skal lave projektmaterialet, så virksomheder og entreprenører kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Ansvar og pligter i forhold til bygherren og virksomhederne

De projekterende og rådgivende skal:

  • Sikre, at virksomhederne og deres ansatte kan overholde arbejdsmiljøloven under byggearbejdet, og senere når bygningen skal vedligeholdes

De projekterende/rådgivende er juridisk ansvarlige for, at projektmaterialet indeholder de nødvendige beskrivelser, så alle kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  • Sikre, at virksomhederne og deres ansatte kan bruge egnede tekniske hjælpemidler i projektet

De projekterende/rådgivende skal sikre, at de udførende virksomheder og deres ansatte kan bruge egnede tekniske hjælpemidler, hvis manuel håndtering kan betyde fare i forhold til sikkerhed og sundhed. De projekterende/rådgivende skal også sikre, at man ved den fremtidige vedligeholdelse af bygningen kan anvende de nødvendige og egnede tekniske hjælpemidler.

  • Tage hensyn til planlægning og arbejdsfaser (Bygbarhed)

Ved de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg skal de projekterende tage hensyn til planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden.

  • Inddrage koordinator for sikkerhed og sundhed, når der projekteres

De projekterende/rådgivende skal inddrage bygherrens koordinator for sikkerhed og sundhed når projekteringen igangsættes og løbende, mens der projekteres, samt give koordinatoren den nødvendige adgang til projektmaterialet. Det gælder også ved projektering i byggefasen.

  • Rådgive bygherren om relevante forundersøgelser

De projekterende/rådgivende skal rådgive bygherren om, hvilke forundersøgelser bygherren bør lave af hensyn til sikkerheden og sundheden i projektets gennemførelse og vedligeholdelse. Det kan fx være undersøgelse af asbestforekomster ved renoveringer eller forurenet jord ved gravearbejde.

  • Informere bygherren om arbejdsmiljølovgivningens krav til bygherren, fx om koordinering

Endelig skal de projekterende/rådgivende fortælle bygherren om de forpligtigelser, der gælder for bygherren efter arbejdsmiljølovgivningen, herunder at bygherren skal fastlægge rammerne for de opgaver, som arbejdsmiljøkoordinatorerne skal udføre.

Bygherrens koordinerende ansvar og pligter

Ansvar og pligter i forhold til farlige stoffer og særlige risici

Når de projekterende og rådgivende udarbejder projektmaterialet, skal de tage hensyn til en række forebyggelsesprincipper.

De projekterende og rådgivende skal:

  • Udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer

Allerede i projektmaterialet skal de projekterende/rådgivende tænke på at udskifte farlige stoffer med mindre farlige stoffer (substitution). De projekterende skal overveje og undersøge mulighederne for, om man kan bruge ufarlige eller så lidt farlige stoffer og materialer som muligt i byggeprocessen. 

  • Sætte udfaldskrav mv. efter det almindelige niveau i branchen

Ved funktionsbeskrivelser og udfaldskrav må de projekterende ikke sætte kravene højere end det er nødvendigt. Overvej, om man i stedet kan sætte kravene ned og derved bruge mindre farlige stoffer. Normalt må den projekterende aldrig sætte kravene højere, end hvad der er det almindelige niveau i branchen - fx ved malerarbejde hvor man normalt skal følge udfaldskravene i Malerfagligt behandlingskatalog (MBK- systemet). Læs mere om at vælge de rigtige produkter og materialer i At-vejledningen om produktvalg til bygningsmalearbejde.

  • Skrive om særlige risici i projektmaterialet

I projektmaterialet skal de projekterende/rådgivende skrive om særlige risici og andre særlige forhold - også i forbindelse med vedligeholdelse. Se mere i bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter, bilag 1.

  • Beskrive vedligehold i forhold til sikkerhed og sundhed

De projekterende/rådgivende skal beskrive bygningen eller anlæggets karakteristika. Det skal ske ud fra, om bygningens eller anlæggets karakteristika har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation. Der skal også være en liste over særlige forhold, som fremtidige arbejdsgivere, der skal udføre vedligeholdelse eller reparationsarbejde på bygningen eller anlægget, skal være opmærksom på i forhold til sikkerheden og sundheden.

De projekterende/rådgivende skal give denne beskrivelse til bygherrens koordinator, så koordinator evt. kan lave en journal. Journalen kan også være en del af den liste, de projekterende/rådgivende skal lave. Det aftales mellem bygherren og de projekterende.

Webinar: Kend dit projekterings-ansvar (afholdt)

Bliv klogere på Arbejdstilsynets og Kammeradvokatens syn på projekteringsansvaret for arbejdsmiljømæssig bygbarhed og få eksempler og værktøjer, der styrker udbudsmaterialet, så du undgår uforudsete udgifter og konflikter.

Webinar: Kend dit projekteringsansvar - arbejdsmiljø og ABR18

Henter PDF