Arbejdsmiljø i tal

Tag temperaturen på arbejdsmiljøet! - Her kan du finde analyser og statistisk materiale om arbejdsmiljøet i Danmark.

Dyk ned i Arbejdstilsynets datasæt og interaktive tabeller om tilsyn, anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme og find statistisk materiale om arbejdsmiljøet i Danmark og Arbejdstilsynets virke.

I de interaktive tabeller kan du bruge filtre til at sammensætte dine egne datavisninger og finde frem til de tal, du har brug for. På tilsynsområdet har du også mulighed for at downloade de enkelte datasæt til eget brug.

 

Omkring 35.000 beskæftigede personer har i 2018 svaret på en lang række spørgsmål om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred.

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’ (AH2018) er den fjerde måling i den række af målinger af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred og skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Ulykkesbarometeret viser antallet af dødsulykker, knoglebrud, mistede legemsdele og det samlede antal arbejdsulykker i år og sidste år. Barometeret omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt frem til indeværende uge.