Arbejdsmiljø i tal

Tag temperaturen på arbejdsmiljøet! Her kan du finde analyser og statistisk materiale om arbejdsmiljøet i Danmark.

Dyk ned i Arbejdstilsynets datasæt og interaktive tabeller om tilsyn, anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme og find statistisk materiale om arbejdsmiljøet i Danmark og Arbejdstilsynets virke.

I de interaktive tabeller kan du bruge filtre til at sammensætte dine egne datavisninger og finde frem til de tal, du har brug for. På tilsynsområdet har du også mulighed for at downloade de enkelte datasæt til eget brug.

 

I perioden 2012-2018 har lønmodtagere hvert andet år svaret på en lang række spørgsmål om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred.

Over 100.000 personer har deltaget i undersøgelsen, hvor spørgeskemaet i 2018 blev besvaret af knap 38.000 lønmodtagere. Resultaterne viser, hvordan lønmodtagerne selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred og skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Ulykkesbarometeret viser antallet af dødsulykker, knoglebrud, mistede legemsdele og det samlede antal arbejdsulykker i år og sidste år. Barometeret omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt frem til indeværende uge.