Gå til hovedindholdet

National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 og 2023

Undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ (NOA-L) giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark.

I første halvår af 2023 har ca. 21.700 lønmodtagere givet deres svar på, hvordan de oplever deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø, forebyggelse af specifikke påvirkninger i arbejdsmiljøet samt deres helbred.

Undersøgelsen er gennemført af Arbejdstilsynet og er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse gennemført i første halvår 2021, hvor ca. 28.600 lønmodtagere svarede på spørgeskemaet. Hertil har ca. 1.500 personer, som ikke var i arbejde på svartidspunktet, svaret på helbredsspørgsmål. Med få undtagelser er spørgsmålene fra 2021 gentaget i 2023.

Lønmodtagere har svaret på spørgsmål inden for arbejdsmiljøemnerne:

  • Ergonomisk arbejdsmiljø
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Kemisk og biologisk arbejdsmiljø
  • Arbejdsulykker
  • Støj og vibrationer

Dertil har lønmodtagerne svaret på spørgsmål om bl.a. arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet, forebyggelse af specifikke arbejdsmiljøpåvirkninger og deres helbred.

Du kan gå på opdagelse i tallene for både 2021 og 2023 via link til datavisning øverst til højre på denne side. Du kan se resultaterne opdelt på alder, køn, branchegruppe, offentlig/privat sektor eller jobgruppe. Du kan også se svarfordelinger på de enkelte spørgsmål for alle lønmodtagere og tidsudviklingen fra 2021 og 2023.

NOA-L 2021 og COVID-19

Ved sammenligning af resultater mellem 2021 og 2023 må der tages forbehold for, at NOA-L 2021 blev gennemført under COVID-19-epidemien, hvor restriktioner og virksomheders hjemsendelse af medarbejdere kan have haft væsentlig betydning for arbejdsmiljøet afhængig af branche og job.

Formålet med NOA-L

Formålet med NOA-L er at belyse udbredelsen og udviklingen i væsentlige negative og positive faktorer i arbejdsmiljøet samt bidrage til datagrundlaget for forskning i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen skal også anvendes til at følge op på arbejdsmiljømålene i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i december 2020. NOA-L er en del af Beskæftigelsesministeriets overvågning af arbejdsmiljøet, og gennemføres hvert andet år.

Datagrundlag og spørgeskema i NOA-L 2023

Datagrundlag - NOA-L 2023 - pdf

Spørgeskema - NOA-L 2023 - pdf

Udgivelser og spørgeskema i NOA-L 2021

NOA-L 2021. National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere. Støj og vibrationer, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø - pdf

NOA-L 2021. National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere. Kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø: krænkende handlinger, vold og trusler - pdf

Datagrundlag i National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere - NOA-L 2021 - pdf

Spørgeskema - NOA-L 2021 - pdf

Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2018

Se resultater fra den tidligere undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Om undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred

Datavisning: Arbejdsmiljø og Helbred

Henter PDF