G� til hovedindholdet

Branchegruppeoversigt

Se hvilke brancher, der hører til i hvilke branchegrupper

 • Butikker
  • Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
  • Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
  • Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
  • Apoteker
  • Babyudstyrs og børnetøjsforretninger
  • Blomsterforretninger
  • Boligtekstilforretninger
  • Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
  • Cykel og knallertforretninger
  • Detailhandel fra postordreforretninger
  • Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
  • Detailhandel med andre varer i.a.n.
  • Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
  • Detailhandel med aviser og papirvarer
  • Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
  • Detailhandel med bøger
  • Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet
  • Detailhandel med brød, konditori og sukkervarer
  • Detailhandel med brugte varer i forretninger
  • Detailhandel med computere, ydre enheder og software
  • Detailhandel med dagligvarer via internet
  • Detailhandel med drikkevarer
  • Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
  • Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
  • Detailhandel med føde-, drikke og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
  • Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet
  • Detailhandel med husholdnings eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet
  • Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
  • Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
  • Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet
  • Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
  • Detailhandel med musik og videooptagelser
  • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
  • Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
  • Detailhandel med spil og legetøj
  • Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
  • Detailhandel med telekommunikationsudstyr
  • Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
  • Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet
  • Detailhandel med ure, smykker og guld og sølvvarer
  • Detailhandel via Internettet med digitale produkter
  • Discountforretninger
  • Dyrehandel
  • Engros og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
  • Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
  • Farve og tapetforretninger
  • Fiskeforretninger
  • Fotoforretninger
  • Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
  • Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
  • Forhandlere af musikinstrumenter
  • Forhandlere af sports og campingudstyr
  • Frugt og grøntforretninger
  • Kunsthandel og gallerivirksomhed
  • Købmænd og døgnkiosker
  • Lædervareforretninger
  • Møbelforretninger
  • Optikere
  • Planteforhandlere og havecentre
  • Radio og tv-forretninger
  • Servicestationer
  • Skotøjsforretninger
  • Slagter og viktualieforretninger
  • Supermarkeder
  • Tobaksforretninger
  • Tøjforretninger
  • Udlejning af videobånd og videodisks
 • Bygge- og anlæg

  Anlægsarbejde

  • Anlæg af broer og tunneller
  • Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
  • Anlæg af ledningsnet
  • Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
  • Anlæg af ledningsnet til væsker
  • Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
  • Anlæg af veje og jernbaner
  • Anlæg af veje og motorvej
  • Anden anlægsvirksomhed
  • Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
  • Forberedende byggepladsarbejder
  • Funderingsundersøgelser

  Færdiggørelse af byggeri

  • Anden bygningsfærdiggørelse
  • Anden bygningsinstallationsvirksomhed
  • El-installation
  • Glarmestervirksomhed
  • Malerforretninger
  • Stukkatørvirksomhed
  • Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
  • VVS- og blikkenslagerforretninger

  Opførelse og nedrivning af byggeri

  • Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
  • Gennemførelse af byggeprojekter
  • Murere
  • Opførelse af bygninger
  • Tagdækningsvirksomhed
  • Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
 • Daginstitutioner
  • Aldersintegrerede institutioner
  • Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
  • Børnehaver
  • Dagcentre mv.
  • Dagplejemødre
  • Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Revalideringsinstitutioner
  • Skolefritidsordninger og fritidshjem
  • Vuggestuer
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
  • Andre former for institutionsophold
  • Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
  • Beskyttede boliger o.l.
  • Døgninstitutioner for børn og unge
  • Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
  • Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
  • Familiepleje
  • Flygtninge- og asylcentre
  • Hjemmehjælp
  • Husholdninger med ansat medhjælp
  • Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
  • Plejehjem
 • Elektronik
  • Fremstilling af akkumulatorer og batterier
  • Fremstilling af andet elektrisk udstyr
  • Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
  • Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
  • Fremstilling af computere og ydre enheder
  • Fremstilling af elektriske belysningsartikler
  • Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
  • Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
  • Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
  • Fremstilling af elektronik til husholdninger
  • Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
  • Fremstilling af høreapparater og dele hertil
  • Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
  • Fremstilling af kommunikationsudstyr
  • Fremstilling af lyslederkabler
  • Fremstilling af magnetiske og optiske media
  • Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
  • Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
  • Fremstilling af printplader o.l.
  • Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
  • Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
  • Fremstilling af ure
 • Engros
  • Engroshandel med affaldsprodukter
  • Engroshandel med andre husholdningsartikler
  • Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
  • Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
  • Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
  • Engroshandel med beklædning
  • Engroshandel med blomster og planter
  • Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
  • Engroshandel med computere, ydre enheder og software
  • Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
  • Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
  • Engroshandel med elektronisk udstyr
  • Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
  • Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
  • Engroshandel med fodtøj
  • Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
  • Engroshandel med frugt og grøntsager
  • Engroshandel med fritids- og ungdomsklubber
  • Engroshandel med hårde hvidevarer
  • Engroshandel med huder, skind og læder
  • Engroshandel med husholdningsartikler
  • Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
  • Engroshandel med kemiske produkter
  • Engroshandel med kufferter og lædervarer
  • Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
  • Engroshandel med kød og kødprodukter
  • Engroshandel med kufferter og lædervarer
  • Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
  • Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
  • Engroshandel med levende dyr
  • Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
  • Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
  • Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
  • Engroshandel med metaller og metalmalme
  • Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
  • Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
  • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
  • Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
  • Engroshandel med radio og tv mv.
  • Engroshandel med rengøringsmidler
  • Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
  • Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
  • Engroshandel med tekstiler
  • Engroshandel med telekommunikationsudstyr
  • Engroshandel med tobaksvarer
  • Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
  • Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
  • Engroshandel med værktøjsmaskiner
  • Engroshandel med vin og spiritus
  • Engroshandel med vin og spiritus
  • Fiskeauktioner
  • Ikke-specialiseret engroshandel
  • Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
  • Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
 • Energi og råstoffer
  • Anden råstofindvinding i.a.n.
  • Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
  • Brydning af jernmalm
  • Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
  • Brydning af uran- og thoriummalme
  • Distribution af gas
  • Fremstilling af gas
  • Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
  • Handel med elektricitet
  • Handel med gas gennem rørledninger
  • Indvinding af brunkul
  • Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
  • Indvinding af naturgas
  • Indvinding af råolie
  • Indvinding af stenkul
  • Indvinding og agglomerering af tørv
  • Produktion af elektricitet
  • Rørtransport
  • Saltindvinding
  • Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
  • Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
  • Transmission af elektricitet
  • Varmeforsyning
 • Film, presse og bøger
  • Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
  • Anden trykning
  • Anden udgivelse af software
  • Anden udgivervirksomhed
  • Bogbinding og lignende serviceydelser
  • Distribution af film, video- og tv-programmer
  • Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
  • Prepress- og premedia-arbejde
  • Produktion af film og videofilm
  • Produktion af tv-programmer
  • Radiovirksomhed
  • Reproduktion af indspillede medier
  • Trykning af dagblade
  • Tv-virksomhed
  • Udgivelse af aviser og dagblade
  • Udgivelse af bøger
  • Udgivelse af computerspil
  • Udgivelse af distrikts- og annonceblade
  • Udgivelse af telefonbøger og adresselister
  • Udgivelse af ugeblade og magasiner

  Brancher der hører til i branchegruppen film, presse og bøger

 • Frisører og anden personlig pleje
  • Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
  • Andre personlige serviceydelser i.a.n.
  • Frisørsaloner
  • Skønheds- og hudpleje
 • Hospitaler
  • Hospitaler
 • Hotel og camping
  • Andre overnatningsfaciliteter
  • Campingpladser
  • Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
  • Hoteller
  • Konferencecentre og kursusejendomme
 • Installation og reparation af maskiner og udstyr
  • Installation af industrimaskiner og -udstyr
  • Reparation af andet udstyr
  • Reparation af computere og ydre enheder
  • Reparation af elektrisk udstyr
  • Reparation af elektronisk og optisk udstyr
  • Reparation af forbrugerelektronik
  • Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
  • Reparation af jern- og metalvarer
  • Reparation af kommunikationsudstyr
  • Reparation af maskiner
  • Reparation af møbler og boligudstyr
  • Reparation af skotøj og lædervarer
  • Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
  • Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
 • IT og telekommunikation
  • Anden it-servicevirksomhed
  • Anden telekommunikation
  • Andre informationstjenester i.a.n.
  • Computer facility management
  • Computerprogrammering
  • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
  • Fastnetbaseret telekommunikation
  • Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
  • Pressebureauer
  • Satellitbaseret telekommunikation
  • Trådløs telekommunikation
  • Webportaler
 • Kemi og medicin
  • Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
  • Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
  • Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
  • Fremstilling af æteriske olier
  • Fremstilling af farmaceutiske præparater
  • Fremstilling af farmaceutiske råvarer
  • Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
  • Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
  • Fremstilling af industrigasser
  • Fremstilling af kemofibre
  • Fremstilling af lim
  • Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
  • Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
  • Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
  • Fremstilling af plast i ubearbejdet form
  • Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
  • Fremstilling af sprængstoffer
  • Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
 • Kontor
  • Administration af fast ejendom på kontraktbasis
  • Administration af og bidrag til erhvervsfremme
  • Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
  • Agenturhandel med blandet sortiment
  • Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
  • Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
  • Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
  • Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
  • Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
  • Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
  • Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
  • Almennyttige boligselskaber
  • Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
  • Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
  • Anden forretningsservice i.a.n.
  • Anden forsikring
  • Anden måling og teknisk analyse
  • Anden pensionsforsikring
  • Anden personaleformidling
  • Anden reklamevirksomhed
  • Anden teknisk rådgivning
  • Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
  • Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
  • Andre kreditinstitutter
  • Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
  • Andre organisationer og foreninger i.a.n.
  • Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
  • Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
  • Arkitektvirksomhed
  • Arbejdsformidlingskontorer
  • Banker, sparekasser og andelskasser
  • Bogføring og revision; skatterådgivning
  • Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
  • Call centres virksomhed
  • Centralbanker
  • Ejerforeninger
  • Ekstraterritoriale organisationer og organer
  • Ejendomsmæglere mv.
  • Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
  • FVC-selskaber
  • Fagforeninger
  • Faglige sammenslutninger
  • Finansielle hovedsæders virksomhed
  • Finansielle holdingselskaber
  • Finansiel leasing
  • Forvaltning af kapitalmarkeder
  • Fotografisk virksomhed
  • Formueforvaltning
  • Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
  • Genforsikring
  • Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
  • Gennemløbsholdingselskaber
  • Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
  • Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
  • Indretningsarkitekter og rumdesign
  • Industriel design og produktdesign
  • Investeringsforeninger
  • Juridisk bistand
  • Kombinerede administrationsserviceydelser
  • Kontrol af levnedsmidler
  • Køb og salg af egen fast ejendom
  • Landbrugskonsulenter
  • Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
  • Livsforsikring
  • Lovpligtig socialsikring mv.
  • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
  • Oversættelse og tolkning
  • Pakkerier
  • Pensionskasser
  • Pengemarkedsforeninger
  • Politiske partier
  • Private andelsboligforeninger
  • Public relations og kommunikation
  • Risiko- og skadesvurdering
  • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
  • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
  • Realkreditinstitutter
  • Rejsearrangører
  • Rejsebureauer
  • Reklamebureauer
  • Reklameplads i medier
  • Skibsmæglere
  • Speditører
  • Teknisk afprøvning og kontrol
  • Udenrigsanliggender
  • Udlejning af erhvervsejendomme
  • Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
  • Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
  • Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
  • Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
  • Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
  • Udlejning og leasing af lastbiler
  • Udlejning og leasing af luftfartøjer
  • Udlejning og leasing af skibe og både
  • Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
  • Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
  • Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
  • Udlejning og leasing af lastbiler
  • Udlejning og leasing af skibe og både
  • Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
  • Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
  • Ventureselskaber og kapitalfonde
  • Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
  • Værdipapir- og varemægling
 • Kultur og sport
  • Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
  • Andre sportsaktiviteter
  • Arkiver
  • Biografer
  • Biblioteker
  • Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
  • Drift af sportsanlæg
  • Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
  • Fitnesscentre
  • Forlystelsesparker o.l.
  • Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
  • Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
  • Kunstnerisk skaben
  • Lotteri- og anden spillevirksomhed
  • Lystbådehavne
  • Museer
  • Selvstændigt udøvende scenekunstnere
  • Sportsklubber
  • Teater- og koncertvirksomhed
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • Avl af andet kvæg og bøfler
  • Avl af får og geder
  • Avl af heste og dyr af hestefamilien
  • Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
  • Avl af malkekvæg
  • Avl af pelsdyr mv.
  • Avl af smågrise
  • Blandet drift
  • Dyrkning af andre etårige afgrøder
  • Dyrkning af andre flerårige afgrøder
  • Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
  • Dyrkning af citrusfrugter
  • Dyrkning af druer
  • Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
  • Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
  • Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
  • Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
  • Dyrkning af olieholdige frugter
  • Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
  • Dyrkning af ris
  • Dyrkning af sukkerrør
  • Dyrkning af tekstilplanter
  • Dyrkning af tobak
  • Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
  • Ferskvandsbrug
  • Ferskvandsfiskeri
  • Fjerkræavl
  • Forarbejdning af afgrøder efter høst
  • Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
  • Gartneri
  • Havbrug
  • Havfiskeri
  • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
  • Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
  • Kenneler
  • Landskabspleje
  • Planteformering
  • Produktion af slagtesvin
  • Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
  • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
  • Serviceydelser til skovbrug
  • Skovning
  • Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
 • Læger, tandlæger og dyrlæger
  • Alment praktiserende læger
  • Dyrlæger
  • Fysio- og ergoterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Praktiserende speciallæger
  • Praktiserende tandlæger
  • Psykologisk rådgivning
  • Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
  • Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
 • Metal og maskiner
  • Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
  • Fremstilling af ædelmetaller
  • Fremstilling af aluminium
  • Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
  • Fremstilling af andre haner og ventiler
  • Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
  • Fremstilling af andre pumper og kompressorer
  • Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
  • Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
  • Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
  • Fremstilling af bly, zink og tin
  • Fremstilling af døre og vinduer af metal
  • Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
  • Fremstilling af hydraulisk udstyr
  • Fremstilling af håndværktøj
  • Fremstilling af kobber
  • Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
  • Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
  • Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
  • Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
  • Fremstilling af letmetalemballage
  • Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
  • Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
  • Fremstilling af maskiner til metallurgi
  • Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
  • Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
  • Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
  • Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
  • Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
  • Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
  • Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
  • Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
  • Fremstilling af motordrevet håndværktøj
  • Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
  • Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
  • Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
  • Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
  • Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
  • Fremstilling af stænger ved koldtrækning
  • Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
  • Fremstilling af støbning af stålprodukter
  • Fremstilling af tråd ved koldtrækning
  • Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
  • Fremstilling af våben og ammunition
  • Fremstilling af vindmøller og dele hertil
  • Koldbehandling
  • Maskinforarbejdning
  • Oparbejdning af nukleart brændsel
  • Overfladebehandling af metal
  • Prægning af mønter
  • Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
  • Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
  • Støbning af jernprodukter
  • Støbning af letmetalprodukter
  • Støbning af stålprodukter
 • Nærings- og nydelsesmidler
  • Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
  • Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
  • Forarbejdning af te og kaffe
  • Forarbejdning og konservering af kartofler
  • Fremstilling af cider og anden frugtvin
  • Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
  • Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
  • Fremstilling af færdigretter
  • Fremstilling af friske bageriprodukter
  • Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
  • Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
  • Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
  • Fremstilling af konsumis
  • Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
  • Fremstilling af malt
  • Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
  • Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
  • Fremstilling af mølleriprodukter
  • Fremstilling af olier og fedtstoffer
  • Fremstilling af øl
  • Fremstilling af smagspræparater og krydderier
  • Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
  • Fremstilling af sukker
  • Fremstilling af tobaksprodukter
  • Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
  • Fremstilling af vin af druer
  • Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
  • Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
  • Industriel fremstilling af brød; kager mv.
  • Mejerier samt ostefremstilling
 • Plast, glas og beton
  • Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
  • Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
  • Fremstilling af andre gummiprodukter
  • Fremstilling af andre keramiske produkter
  • Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
  • Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
  • Fremstilling af andre plastprodukter
  • Fremstilling af asfalt og tagpap
  • Fremstilling af bijouteri og lignende varer
  • Fremstilling af byggematerialer af beton
  • Fremstilling af byggematerialer af gips
  • Fremstilling af bygningsartikler af plast
  • Fremstilling af cement
  • Fremstilling af fibercement
  • Fremstilling af færdigblandet beton
  • Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
  • Fremstilling af glasfiber
  • Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
  • Fremstilling af ildfaste produkter
  • Fremstilling af kalk og gips
  • Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
  • Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
  • Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
  • Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
  • Fremstilling af koks mv.
  • Fremstilling af koste og børster
  • Fremstilling af mørtel
  • Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
  • Fremstilling af musikinstrumenter
  • Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
  • Fremstilling af planglas
  • Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
  • Fremstilling af slibemidler
  • Fremstilling af spil og legetøj
  • Fremstilling af sportsudstyr
  • Formning og forarbejdning af planglas
  • Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
  • Fremstilling af plastemballage
  • Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
 • Slagterier
  • Forarbejdning af andet kød
  • Forarbejdning af svinekød
  • Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
  • Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
  • Fremstilling af fiskemel
  • Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
 • Tekstil og papir
  • Efterbehandling af tekstiler
  • Forbehandling og spinding af tekstilfibre
  • Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
  • Fremstilling af andre papir- og papvarer
  • Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
  • Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
  • Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
  • Fremstilling af arbejdsbeklædning
  • Fremstilling af beklædningsartikler af læder
  • Fremstilling af boligtekstiler
  • Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
  • Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
  • Fremstilling af fodtøj
  • Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
  • Fremstilling af garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
  • Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
  • Fremstilling af kontorartikler af papir
  • Fremstilling af papir og pap
  • Fremstilling af papirmasse
  • Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
  • Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
  • Fremstilling af tæpper
  • Fremstilling af tapet
  • Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
  • Fremstilling af trikotagestoffer
  • Fremstilling af underbeklædning
  • Fremstilling af varer af pelsskind
  • Fremstilling af vævning af tekstiler
  • Fremstilling af yderbeklædning
 • Transportmidler
  • Autoreparationsværksteder mv.
  • Bygning af både til fritid og sport
  • Bygning af skibe og flydende materiel
  • Dækservice
  • Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
  • Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
  • Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
  • Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
  • Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
  • Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
  • Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
  • Fremstilling af militære kampkøretøjer
  • Fremstilling af motorkøretøjer
  • Fremstilling af motorcykler
  • Karosseriværksteder og autolakererier
  • Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
  • Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
  • Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
  • Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
  • Undervognsbehandling
 • Træ og møbler
  • Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
  • Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
  • Fremstilling af køkkenmøbler
  • Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
  • Fremstilling af madrasser
  • Fremstilling af andre møbler
  • Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
  • Fremstilling af sammensatte parketstave
  • Fremstilling af træemballage
  • Udsavning og høvling af træ
 • Politi, beredskab og fængsler
  • Brandvæsen
  • Domstole og fængselsvæsen
  • Forsvar
  • Overvågning
  • Politi
  • Private vagt- og sikkerhedstjenester
  • Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
 • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
  • Bedemænd og begravelsesvæsen
  • Religiøse institutioner og foreninger
 • Rengøring
  • Almindelig rengøring i bygninger
  • Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
  • Andre rengøringsydelser
  • Erhvervs- og institutionsvaskerier
  • Kombinerede serviceydelser
  • Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
  • Skorstensfejning
  • Vinduespolering
 • Restauranter og barer
  • Anden restaurationsvirksomhed
  • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
  • Event catering
  • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
  • Restauranter
 • Transport af gods
  • Andre post- og kurertjenester
  • Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
  • Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
  • Erhvervshavne
  • Flytteforretninger
  • Godshåndtering
  • Godstransport med tog
  • Lufttransport af gods
  • Oplagrings- og pakhusvirksomhed
  • Parkering og vejhjælp mv.
  • Posttjenester omfattet af forsyningspligten
  • Rumfart
  • Serviceydelser i forbindelse med luftfart
  • Sø- og kysttransport af gods
  • Stationer, godsterminaler mv.
  • Transport af gods ad indre vandveje
  • Vejgodstransport
 • Transport af passagerer
  • Charter- og taxiflyvning
  • Passagertransport med regional- eller fjerntog
  • Ruteflyvning
  • Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
  • Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
  • S-togstrafik, metro og andre nærbaner
  • Sø- og kysttransport af passagerer
  • Taxikørsel
  • Transport af passagerer ad indre vandveje
  • Turistkørsel og anden landpassagertransport
 • Undervisning
  • Anden undervisning i.a.n.
  • Folkeskoler o.lign.
  • Førskoleundervisning
  • Gymnasier, studenter- og HF-kurser
  • Køreskoler
  • Specialskoler for handicappede
  • Tekniske skoler og fagskoler
  • Ungdoms- og efterskoler
  • Undervisning i kulturelle discipliner
  • Undervisning inden for sport og fritid
  • Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
 • Universiteter og forskning
  • Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
  • Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
  • Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
  • Videregående uddannelser på universitetsniveau
 • Vand, kloak og affald
  • Behandling og bortskaffelse af farligt affald
  • Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
  • Bortskaffelse af affald med energiproduktion
  • Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
  • Genbrug af sorterede materialer
  • Indsamling af farligt affald
  • Indsamling af ikke-farligt affald
  • Opsamling og behandling af spildevand
  • Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
  • Vandforsyning

Find mere information om branchegrupper under tilsyn i tal

Klik på ’Om data’ og herefter på ’Om brancher’ for at finde informationen.

Henter PDF