Gå til hovedindholdet

Ulykkesbarometer

Ulykkesbarometeret viser antallet af dødsulykker og det samlede antal arbejdsulykker i år og sidste år. Barometeret omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt frem til og med dags dato.

Definition på en arbejdsulykke

Ulykkesbarometeret viser arbejdsulykker, der opfylder følgende kriterier:

  • Anmeldepligtige arbejdsulykker: Barometeret viser kun anmeldepligtige arbejdsulykker, som er ulykker med én dags forventet fravær eller mere. Det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.
  • Dødsulykker: Antallet af dødsulykker på barometeret afspejler det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som Arbejdstilsynet har færdigvurderet.
  • Anmeldte ulykker i alt: Data er afrundet til nærmeste 5 af hensyn til beskyttelse af personoplysninger.
  • Ulykker på landjorden: Arbejdsulykker, der ikke sker på landjorden, men i luften, til vands eller på boreplatforme indgår ikke i opgørelsen. Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven og indgår derfor heller ikke, medmindre ulykken er sket ved brug af et teknisk hjælpemiddel.

Opdatering af antal dødsulykker

Barometeret viser de dødsulykker, som er arbejdsrelaterede, og som Arbejdstilsynet har færdigvurderet til at være omfattet af arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information og dokumentation om ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en arbejdsrelateret dødsulykke til, at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Beskrivelser af dødsulykker

Ulykker i tal

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører løbende undersøgelser, der blandt andet sætter tal på arbejdsskader, hvad de koster og hvordan danskerne oplever deres arbejdsmiljø.

Ulykker i tal

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Henter PDF