G� til hovedindholdet

Ulykkesbarometer

Ulykkesbarometeret viser antallet af dødsulykker, knoglebrud, mistede legemsdele og det samlede antal arbejdsulykker i år og sidste år. Barometeret omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt frem til indeværende uge.

Definition på en arbejdsulykke

Ulykkesbarometeret viser arbejdsulykker der opfylder følgende kriterier:

  • Anmeldepligtige arbejdsulykker: Barometeret viser kun anmeldepligtige arbejdsulykker, ulykker med mere end én dags sygefravær. Det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet
  • Dødsulykker: Det vurderes ved hver opdatering, om der er tale om en arbejdsulykke, og om den konkrete ulykke skal tælle med i statistikken. Antallet af dødsulykker kan derfor falde fra én uge til den næste
  • Ulykker på landjorden: Arbejdsulykker, der sker i luften, til vands eller på boreplatforme indgår ikke i opgørelsen

Opdatering af antal dødsulykker

Barometeret viser de dødsulykker, som er sket i arbejdstiden, og som Arbejdstilsynet har vurderet til at være omfattet af Arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information og dokumentation om ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en arbejdsrelateret dødsulykke og til, at den eventuelt bliver vist på barometeret.

Antallet af dødsulykker er derfor ikke opdateret pr. dags dato, men afspejler det antal arbejdsrelaterede dødsulykker, som Arbejdstilsynet har færdigvurderet.

Ulykker i tal

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører løbende undersøgelser, der blandt andet sætter tal på arbejdsskader, hvad de koster og hvordan danskerne oplever deres arbejdsmiljø.

Ulykker i tal

Henter PDF