Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2024

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2024, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne oversigt, hvis den af Arbejdstilsynet er færdigvurderet til at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

For at foretage denne vurdering kan Arbejdstilsynet have behov for at indhente yderligere information og dokumentation om ulykken. Der kan således gå et stykke tid fra, at der sker en arbejdsrelateret dødsulykke til, at den bliver vist på denne oversigt. Anmeldepligtige dødsulykker kommer også på det såkaldte ulykkesbarometer og tælles dermed med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2023) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2024), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2024).

Juni 2024

En medarbejder er afgået ved døden som følge af knivstik på arbejdspladsen. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Slagterier. Arbejdstilsynet har for nuværende ikke undersøgt ulykken, men har vurderet, at der er tale om en anmeldepligtig ulykke.

April 2024

En kloakmedarbejder i 50’erne er afgået ved døden ved ulykke, hvor jorden i en udgravning skred sammen, mens afdøde arbejdede i udgravningen. Ved ulykken befandt en anden medarbejder sig samtidig i udgravningen og pådrog sig en overfladisk sårskade. Ulykken skete på en byggeplads. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Bygge- og anlæg. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Sikkerhed ved gravearbejde

En medarbejder i 30’erne er afgået ved døden efter en ulykke. Ved ulykken blev afdøde ramt af armen på en gravemaskine, der drejede, og afdøde blev klemt mellem gravemaskines arm og en stillestående gravemaskine som afdøde stod ved. Ulykken skete på en byggeplads i forbindelse med renovering af et havnebassins eksisterende bolværk. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Bygge- og anlæg. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

Marts 2024

En skovejer i 70’erne er fundet død liggende fastklemt under et træ. Ulykken skete i forbindelse med, at afdøde fældede træer i sin egen skov ved brug af motorsav. Afdøde ejede en virksomhed i branchegruppen Landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har ikke undersøgt ulykken, men vurderet at der er tale om en anmeldepligtig ulykke.

Forebyg ulykker ved træfældning

En vejserviceassistent i 60’erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde ved arbejde med tunnelvask på motorvej (vejarbejde) blev påkørt af en bakkende lastbil. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Bygge- og anlæg. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet en påtale.

Forebyg ulykker ved bakning

Forebyg ulykker ved vejarbejde

Januar 2024

En landbrugselev under 18 år er afgået ved døden ved en ulykke, hvor afdøde blev klemt under en 3-hjulet strømaskine. Afdøde kørte i strømaskinen, der væltede, da den ramte en kant i stalden. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker med maskiner

Sidst revideret: 5. juli 2024

Henter PDF