Gå til hovedindholdet

Arbejd sikkert med dine maskiner

Sikre adfærdsregler, løbende vedligeholdelse af maskinerne og en klar plan for, hvad man skal gøre ved nedbrud. Det er nogle af de tiltag, der er med til at øge sikkerheden og forebygge de alvorlige ulykker, der sker ved betjening, kørsel og reparation af maskiner.

Landmand reparerer maskine

Landmand bliver klemt under minilæsser

En medarbejder var i gang med at strø halm hos køerne. Medarbejderen løftede en halv balle halm med minilæsseren, kørte og drejede minilæsseren, hvilket resulterede i, at minilæsseren væltede. Medarbejderen faldt ud af minilæsseren og brækkede benet, da det kom i klemme under maskinen. 

Eksemplet her er baseret på en virkelig ulykke, som højst sandsynligt kunne være forebygget. Læs mere om hvordan her på siden.

Maskiner er skyld i mange alvorlige ulykker 

I perioden 2017-22 har 16 personer mistet livet i forbindelse med maskiner og køretøjer, enten fordi de er blevet klemt, mast eller påkørt. Der er sket over 260 ulykker i alt med maskiner og mere end 70 % af ulykkerne er sket ved reparation, vedligehold og indgreb i drift.  

Her sker ulykkerne

 • Kørsel

  Ulykkerne sker, når landmanden eller de ansatte bakker med maskinerne, mens andre personer befinder sig tæt på, når man kører på skrånende eller blødt underlag eller trækker maskiner fri, hvis den er kørt fast. Det kan være med traktorer, fodervogne og mini- og teleskoplæssere.

   

 • Betjening af maskiner

  Det kan være klemning af hænder mv. i bevægelige dele på maskiner – fx kartoffeloptager, silosnegl eller remskive. Det kan også være skæreskader ved brug af håndbetjente maskiner – fx kædesav, vinkelsliber, rundsav, såmaskine og roeskærer.

   

 • Reparation af maskiner

  Når der er driftsstop eller maskiner skal repareres, og landmanden vil rette en fejl i maskinen inden evt. efterløb er stoppet helt.

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med maskiner

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du ansvaret for at forebygge ulykker ved at sikre, at rammerne er i orden, og at arbejdet er tilrettelagt, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. De ansatte skal samtidig have af vide, hvad de skal gøre, hvis en maskine går i stykker eller der sker et driftsstop.

Husk også at:

 • Tale med dine ansatte om sikkerhed i det daglige arbejde, gerne som et fast dagligt punkt, når I drikker morgenkaffe.
 • Fremhæve de gode eksempler, og beløn sikker opførsel.

Sådan sikrer du sikker adfærd ved kørsel

 • Aftal adfærdsregler mellem kørende og gående trafik på gården.
 • Forsyn maskinen med bakkamera, eller brug en vinkemand.
 • Kør med gods så lavt som muligt.
 • Overvurder ikke køretøjets stabilitet, når I skal køre på skrånende og blødt underlag.
 • Brug køretøjer med førerværn, og husk at spænde sikkerhedsselen hver gang.
 • Vær kun flere personer på maskinen, hvis der er et passagersæde.

Sådan sikrer du sikker betjening og vedligehold

 • Læs brugsanvisningen og anvisninger for sikker betjening og tilkobling af maskiner.
 • Efterse maskinerne, og få løbende vedligehold sat i system.
 • Vær forberedt på nedbrud, og sørg for der er en plan, så alle ved, hvad de skal gøre.
 • Instruer dine ansatte om, at fejl ikke må rettes, før motoren effektivt er standset, og at sikkerhedsforanstaltninger ikke må sættes ud af kraft. Sørg for, at maskinen ikke kan starte, før det er sikkert.

Det kan du gøre som medarbejder

Som ansat kan du bidrage til din egen og andres sikkerhed ved at følge sikkerhedsreglerne og få dine kolleger til at gøre det samme.

Reagér hvis du ser noget, der ser farligt eller usikkert ud, og spørg hvis du er i tvivl om, hvordan du skal løse opgaven sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Sådan skaber du sikker adfærd ved kørsel

 • Sørg for, at der altid er godt udsyn ved bakning. Brug maskinens bakkamera eller en vinkemand. Kør først, når der ikke er personer tæt på. Se dig godt for, inden du starter.
 • Kør med gods så lavt som muligt.
 • Gå ikke bagom bakkende maskiner med mindre du har haft øjenkontakt med føreren.
 • Vær kun flere personer på maskinen, hvis der er et passagersæde.
 • Overvurder ikke køretøjets stabilitet ved kørsel på skråninger, og når du skal trække genstande fri.
 • Brug køretøjets sikkerhedssele, så du ikke bliver kastet ud ved væltning.

Sådan arbejder du sikkert ved betjening og vedligehold

 • Brug kun udstyret til det, det er beregnet til
 • Sæt aldrig sikkerhedsforanstaltninger ud af kraft.
 • Sig til hvis du er i tvivl om hvordan en maskine skal betjenes eller tilkobles.
 • Sig til og sig fra hvis en maskine er defekt.
 • Ret først fejl i en maskine, når motoren er slukket og efterløb er stoppet.
 • Placer aldrig hænder, fødder og krop sådan, at du bliver klemt hvis noget går galt.
 • Brug det udleverede sikkerhedsfodtøj.

Sidst revideret: 24. januar 2020

Henter PDF