Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2020

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2020, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2019) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2020), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2020).

December 2020

En medarbejder i 30'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen vejgodstransport. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60’erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor et traktordæk eksploderede mens afdøde arbejdede med, eller transporterede det. Ulykken skete på en virksomhed i branchen dækservice. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved et færdselsuheld, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen andre post- og kurertjenester. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 20'erne er afgået ved døden efter en voldsulykke. Afdøde var ansat på et socialpsykiatrisk bosted. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 20'erne er afgået ved døden efter en ulykke med en fræsemaskine til bearbejdning af plastemner. Afdøde var ansat på en virksomhed i branchen fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

En person i 80'erne har mistet livet efter en ulykke, hvor personen kom i klemme under arbejde med maskiner. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en ulykke undergivet tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Undgå ulykker med maskiner

November 2020

En medarbejder i 30’erne i branchen hospitaler har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En person i 70’erne er afgået ved døden efter en stigeulykke i forbindelse med frivilligt arbejde i en boligforening. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Fald fra højden - om forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 40'erne har mistet livet ved en ned- eller gennemstyrtningsulykke. Ulykken skete formentlig da afdøde i forbindelse med udskiftning af tagplader på en lade trådte fra en lift-kurv over på taget, hvorpå han styrtede ned på det underliggende betongulv. Afdøde var ansat i en udenlandsk virksomhed inden for bygningskonstruktion og –service. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet to strakspåbud.

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Fald fra højden - om forebyggelse af faldulykker fra højden

Oktober 2020

En medarbejder i aldersgruppen 18-24 år har mistet livet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Ulykken skete da medarbejderens tøj kom i klemme i de roterende dele af en maskine på en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Afdøde var ansat i en servicevirksomhed inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

En medarbejder i 40'erne har mistet livet ved et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 50'erne har mistet livet, da en maskine fik fat på hans tøj i forbindelse med metalarbejde. Afdøde var ansat på en virksomhed i branchen produktion af maskiner og udstyr. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

En medarbejder i 40'erne har mistet livet da den teleskoplift han arbejdede i blev ramt af et passerende tog. Ulykken skete i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på en vej- og jernbanebro. Afdøde var ansat i en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

September 2020

En selvstændig skovarbejder i 60'erne har mistet livet. Ulykken skete, da afdøde blev fastklemt mellem en traktor og et træ. Afdøde var eneejer i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri.

Førerværn på traktorer og motorredskaber - AT-vejledning B.1.1.1

Undgå ulykker med maskiner

En person i 60'erne har mistet livet. Ulykken skete, da afdøde med sin ældre traktor uden førerværn vil trække et træ. Traktoren anvendes med højt træfæste, og da den trækker i træet vælter den bagover, og afdøde fastklemmes under traktoren. 

Førerværn på traktorer og motorredskaber - AT-vejledning B.1.1.1

Undgå ulykker med maskiner

August 2020

En medarbejder i 60'erne har mistet livet ved et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen plast, glas og beton. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Juli 2020

En medarbejder i 40’erne har mistet livet på en byggeplads, efter at være kommet under en bakkende lastbil. Medarbejderen faldt ned fra en trædeplade, der var placeret bag på lastbilen. Afdøde var ansat i en virksomhed i anlægsbranchen. Undersøgelsen af ulykken er afsluttet, der er afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker ved bakning

Forebyg ulykker ved vejarbejde

Juni 2020

En medarbejder i 70’erne er afgået ved døden i forbindelse med arbejde i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En virksomhedsejer i 60’erne er afgået ved døden i forbindelse med arbejde med dyr. Dyrene var årsag til dødsfaldet. Afdøde var eneejer af en virksomhed i branchen avl af smågrise. Arbejdstilsynet har afsluttet sagsbehandlingen.

Forebyg ulykker med kvæg og svin

En person i 40'erne har mistet livet i forbindelse med en udgravning på sin egen ejendom. Afdøde blev begravet af jord, da jorden skred sammen under udgravningen.

Gravearbejde - AT-vejledning D.2.13

En medarbejder i 60’erne har mistet livet. Afdøde blev klemt under en bil, da den trillede ned fra en lift. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transportmidler. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er i gang.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En medarbejder i 40’erne har mistet livet efter en påkørsel på en byggeplads. Afdøde var ansat i en virksomhed i anlægsbranchen. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker ved bakning

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved fald fra en tagkonstruktion. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet to strakspåbud.

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Fald fra højden - forebyggelse af faldulykker fra højden

Maj 2020

En medarbejder i 70’erne i branchen døgninstitutioner og hjemmepleje har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Hændelsen er sket i april og er anmeldt i maj. Arbejdstilsynet er ved at vurdere om hændelsen er en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den ikke tæller med på Arbejdstilsynet Ulykkesbarometer. Arbejdstilsynet er ved at undersøge hændelsen.

En person har mistet livet, da afdøde blev ramt af en lastbiltrailer, der væltede. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken. Ulykken er ikke anmeldepligtig i henhold til Arbejdsmiljøloven, derfor tæller den ikke med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Sådan undgår I alvorlige ulykker, hvor gods vælter eller styrter ned

En medarbejder i 30’erne har mistet livet, da afdøde blev ramt af et tog. Afdøde var ansat i en virksomhed i rengøringsbranchen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

Ulykker ved færdsel på virksomheden

En medarbejder i 50’erne i branchen hospitaler har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet er ved at vurdere om hændelsen er en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den ikke tæller med på Arbejdstilsynet Ulykkesbarometer. Arbejdstilsynet er ved at undersøge hændelsen.

En virksomhedsejer i 60’erne har mistet livet, da afdøde bliver klemt mellem førerhus og grab på en landbrugsmaskine. Afdøde var eneejer af en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Ulykken skete i april, men er anmeldt i maj.

Undgå ulykker med maskiner

En virksomhedsejer i 60’erne har mistet livet, da afdøde blev klemt mellem en rendegraver og en gødningsspreder, der var påmonteret en traktor. Afdøde var eneejer i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har afsluttet undersøgelsen af ulykken.

Undgå ulykker med maskiner

April 2020

En person i 60’erne har mistet livet under træfældning, da et træ under fældning falder ned over afdøde. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

Fældnings- og skovningsarbejde - AT-vejledning D.2.8

Forebyg ulykker ved træfældning

En virksomhedsejer i 70’erne har mistet livet. Afdøde var ejer af en virksomhed uden ansatte i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri.

Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) - AT-anvisning 2.6.1.1

En medarbejder i 40’erne har mistet livet ved fald fra en midlertidig adgangsvej på et stillads. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der af afgivet strakspåbud og påbud.

Fald fra højden - om forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 30’erne i branchen hospitaler har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet har undersøgt hændelsen. Der er afgivet strakspåbud til virksomheden, mens Arbejdstilsynet fortsat er ved at vurdere om hændelsen er en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved en eksplosion på et skib, der var under reparation på et skibsværft. Arbejdstilsynets har undersøgt ulykken, og der er nedlagt forbud.

Forebyg ulykker på grund af brand og eksplosion

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - AT-vejledning C.0.9

Marts 2020

En medarbejder i 50’erne har mistet livet ved fald fra et midlertidigt dæk. Skadelidte faldt, da en bærende vange under dækket knækkede. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

Fald fra højden - om forebyggelse af faldulykker fra højden

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

En virksomhedsejer i 70’erne har mistet livet efter kvæstelser forårsaget af en tyrekalv. Afdøde var eneejer i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Ulykken er ikke anmeldepligtig, derfor tæller den ikke med på Arbejdstilsynets barometer over dødsulykker.

Forebyg ulykker med kvæg og svin

En virksomhedsejer i 40’erne har mistet livet, da en lastbil falder ned fra donkraften, mens afdøde befandt sig under den. Afdøde var ansat i en virksomhed i transportbranchen. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En medarbejder i 20’erne har mistet livet efter at være klemt mellem lastbil og rampe. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen kultur og sport. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet påbud.

Forebyg ulykker ved bakning

Februar 2020

En person i 20’erne har mistet livet ved arbejde med traktor i sin egen have. Da afdøde trak et træ med traktoren, tippede den bagover og klemte afdøde. Ulykken skete i 2019 og blev anmeldt i 2020.

Førerværn på traktorer og motorredskaber - AT-vejledning B.1.1.1

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 20’erne har mistet livet efter at have fået en halmballe ned over sig. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet påbud.

Ramt af genstand - om forebyggelse af ulykker, hvor personer bliver ramt af genstande, der enten falder ned eller skrider ud

En medarbejder i 50’erne har mistet livet efter at være blevet klemt i en maskine, hvor sikkerhedsanordningen var slået fra. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen nærings- og nydelsesmidler. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet påbud.

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

Januar 2020

En medarbejder i 20'erne har mistet livet ved et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen kenneler. Ulykken skete i 2019, og den er anmeldt i 2020. Arbejdstilsynet har afsluttet sagsbehandlingen.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved arbejde på automatisk anlæg. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykke er afsluttet og der er givet en afgørelse.

Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg - AT-vejledning B.1.4

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

En person i 70’erne har mistet livet i forbindelse med træfældning.

Fældnings- og skovningsarbejde - AT-vejledning D.2.8

Forebyg ulykker ved træfældning

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved fald fra lift. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet påbud.

Transportable personløftere med arbejdsstandplads - AT-meddelelse 2.04.3

En person i 60’erne har mistet livet efter kvæstelser forårsaget af kreaturer. Afdøde hjalp til med arbejdet i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Ulykken skete i 2019, og den er anmeldt i 2020.

Forebyg ulykker med kvæg og svin

Sidst revideret: 31. marts 2020

Henter PDF