Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Fald fra højden ved arbejde på tage

De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsel på tage på byggepladser.

Generer PDF
Vejledningen er under revidering under hensyn til de nye regler i § 38 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel på tage. Reglerne gælder også for selvstændige og for arbejdsgiveren selv.

Sikring mod nedstyrtning fra bygninger, arbejdsplatforme, konstruktioner, stilladser mv. er beskrevet i At-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at der etableres effektive kollektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis de ansatte arbejder eller færdes på tage, hvorfra der er risiko for tilskadekomst ved nedstyrtning eller gennemstyrtning.

Ved ”tag” forstås i denne vejledning tagbeklædning og underlag for tagbeklædning, herunder fx lægter, samt brædde- og pladeundertag. Konstruktioner, der bærer et tag som fx spær og bjælker, er ikke omfattet af vejledningen.

De vigtigste regler om:

1. Tage med en hældning på under 15 grader

1.1. Arbejde ved tagkant 
1.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
1.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
1.4. Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
1.5. Sikkerhedsforanstaltninger 
1.6. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen 

2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader

2.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen 
2.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
2.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
2.4. Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
2.5. Arbejde ved gavle 
2.6. Sikkerhedsforanstaltninger 
2.7. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen 

3. Tage med en hældning på 34 til 60 grader

3.1. Arbejde ved tagfod og på tagflade 
3.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
3.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
3.4 Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
3.5. Arbejde ved gavle 
3.6. Sikkerhedsforanstaltninger 
3.7. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen 
4.2. Arbejde ved pladser for op- og nedhejsning af materialer samt ved indhak i tage 
4.3. Arbejde ved huller i tagfladen 
4.4. Arbejde på ikke bæredygtigt underlag 
4.5. Arbejde ved gavle 
4.6. Sikkerhedsforanstaltninger 
4.7. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

Læs også

Fald fra højden på byggepladser - AT-vejledning 2.4.1 

Baggrund

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 1989 - 2020

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 1109 - 1992 - med senere ændringer 

At-vejledning A.2.1 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser.

Afsnit

1. Tage med en hældning på under 15 grader

2. Tage med hældning på 15 til 34 grader

3. Tage med en hældning på 34 til 60 grader

4. Tage med hældning på over 60 grader

Hent PDF

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2 - Retsinformation - pdf

Indhold

Indhold

Henter PDF