Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2021

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2021, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis den forventes at være anmeldepligtig efter reglerne i arbejdsmiljøloven.

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Hvis en dødsulykke viser sig at være anmeldepligtig, kommer dødsulykken også på det såkaldte barometer over dødsulykker, og dermed tælles dødsulykken med i antallet af årets dødsulykker. Et dødsfald på en arbejdsplads er fx ikke en anmeldepligtig dødsulykke, hvis dødsfaldet skete pga. hjertestop. Derfor kan der være flere dødsulykker på denne liste end på barometeret over dødsulykker. Det skyldes, at Arbejdstilsynet offentliggør en kort beskrivelse af dødsfald i forbindelse med arbejde, inden den endelige vurdering af dødsfaldet er foretaget. En obduktionsrapport kan fx på et senere tidspunkt vise, at et dødsfald på arbejde skyldes hjertestop, og så er der ikke tale om en anmeldepligtig dødsulykke.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2020) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2021), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2021).

December 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter en færdselsulykke, hvor afdøde blev ramt af en truck. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Transport af gods. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

Ulykker ved færdsel på virksomheden

En person i 30'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde kom i klemme mellem en traktor og en tippevogn. Ulykken skete i privat regi på et nedlagt landbrug. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Undgå ulykker med maskiner

En person i 60'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en hest løb løbsk i forbindelse med passagertransport. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

November 2021

En medarbejder i 60'erne, ansat i branchegruppen Transport af gods, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En selvstændig erhvervsdrivende i 80'erne er afgået ved døden efter en ulykke i forbindelse med træfældning. Ulykken skete på afdødes ejendom, en virksomhed i branchegruppen Landbrug, skovbrug og fiskeri.

Forebyg ulykker ved træfældning

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt under arbejde med en maskindel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Metal og maskiner. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker med maskiner

En selvstændig erhvervsdrivende i 50'erne har mistet livet i forbindelse med en færdselsulykke under erhvervskørsel. Virksomheden tilhørte branchegruppen Installation og reparation af maskiner.

Undgå ulykker i trafikken

Oktober 2021

En medarbejder i 30'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt i en maskine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Transport af gods. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, og har afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 20'erne har mistet livet i forbindelse med en færdselsulykke under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Andre post- og kurértjenester. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

En medarbejder i 50'erne har mistet livet i forbindelse med en færdselsulykke under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Transport af gods. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

September 2021

En person i 80'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev påkørt af en teleskoplæsser. Ulykken skete på en ejendom. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

En medarbejder i 50'erne er omkommet i forbindelse med en brand på et opholdssted i branchegruppen Daginstitutioner og hjemmepleje. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken, men ikke afgivet reaktion, da der ikke er konstateret overtrædelse af arbejdsmiljøloven i forbindelse med ulykken.

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden efter at være kommet i klemme mellem en lastvogn og en maskine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppe plast, glas og beton. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 50'erne har mistet livet i forbindelse med en færdselsulykke under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af gods.

Forebyg ulykker i trafikken

August 2021

En selvstændig erhvervsdrivende i 50'erne er afgået ved døden efter at være blevet kørt over af en traktor.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden efter en faldulykke på en byggeplads. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen opførsel og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet reaktioner.

Forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden i en drukneulykke. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen undervisning. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

En medarbejder har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen rengøring. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

Juli 2021

En medarbejder i 50'erne har mistet livet i forbindelse med en færdselsulykke. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen Hospitaler.

En person i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en frontlæsser væltede under arbejde på afdødes fritidsejendom. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at have modtaget COVID-19 vaccine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen hospitaler. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Juni 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet kørt over af en lastbil. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen færdiggørelse af byggeri, og ulykken skete på en byggeplads. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker ved færdsel på virksomheden

En medejer af en virksomhed i branchegruppen anlægsarbejde, er afgået ved døden efter at være blevet klemt under en havetraktor. Afdøde var i 70'erne. Arbejdstilsynet har undersøgt hændelsen og har afgivet reaktioner.

Undgå ulykker med maskiner

Maj 2021

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at have modtaget COVID-19 vaccine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen hospitaler. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 40'erne har mistet livet ved en ulykke, hvor en kranbyrde faldt ned over ham. Afdøde var ansat i et vikarbureau i branchegruppen kontor, og arbejdede på ulykkestidspunktet for en virksomhed i branchegruppen opførelse og nedrivning af byggeri. Ulykken skete på en byggeplads. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En medarbejder i 50'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen undervisning, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer..

April 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt i en roeskærer. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker med maskiner

En medarbejder i 20'erne har mistet livet efter et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af gods. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Forebyg ulykker i trafikken

En medarbejder i 60'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen daginstitutioner og hjemmepleje, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 40'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen kontor, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen færdiggørelse af byggeri, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Marts 2021

En medarbejder i 60'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen daginstitutioner, har udviklet sygdommen COVID-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at have modtaget COVID-19 vaccine. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje. Arbejdstilsynet vurderer hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 40'erne har mistet livet efter en ulykke under vedligeholdelsesarbejde på en kunstinstallation. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen metal og maskiner og arbejdede under ulykken sammen med en virksomhed i branchegruppen anden bygge- og anlægsvirksomhed. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og har afgivet strakspåbud.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En medarbejder i 50'erne, ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af passager, er afgået ved døden, muligvis med COVID-19. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden i forbindelse med arbejde på en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Februar 2021

En person i 70'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en bigballe væltede ned over afdøde. Ulykken skete på en virksomhed i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Undgå ulykker ved håndtering af bigballer

En medarbejder i 30'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen andre post- og kurertjenester. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 20'erne har mistet livet i forbindelse med et færdselsuheld, muligvis under erhvervskørsel. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen avl af smågrise. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat på en virksomhed i branchegruppen døgninstitutioner og hjemmepleje. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 70'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen medicin og kemikalier. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60’erne ansat i en virksomhed i branchen sundhedsvæsen i øvrigt har udviklet sygdommen Covid-19 og er senere afgået ved døden. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter en ulykke hvor afdøde faldt ned fra et tag. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen opførelse og nedrivning af byggeri. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken og afgivet strakspåbud.

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Fald fra højden - om forebyggelse af faldulykker fra højden

En medarbejder i 40'erne er afgået ved døden efter en ulykke, hvor en lossetragt kollapsede, hvorved afdøde blev klemt. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen oplagrings- og pakhusvirksomhed og ulykken skete under arbejde for en virksomhed i branchegruppen plast, glas og beton. Arbejdstilsynet undersøger ulykken.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

En person i 60'erne har mistet livet efter en ulykke, hvor afdøde blev klemt under en traktor uden førerværn, der stejlede og væltede bagover under fritrækning af lastbil. Ulykken skete på en privat ejendom. Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken.

Førerværn på traktorer og motorredskaber - AT-vejledning B.1.1.1

Undgå ulykker med maskiner

Januar 2021

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen engros. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen engros. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 50'erne er afgået ved døden efter at være blevet smittet med sygdommen COVID-19. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchegruppen transport af gods. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

En medarbejder i 60'erne, ansat på en virksomhed i branchegruppen slagterier, er afgået ved døden, muligvis med COVID-19. Arbejdstilsynet undersøger hændelsen, herunder, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke, hvorfor den indtil videre ikke tæller med på Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer.

Sidst revideret: 19. februar 2021

Henter PDF