Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

Transport-, løfte- og hejseredskaber giver anledning til mange alvorlige ulykker, der både kan ramme den, der bruger redskabet, og personer i nærheden. Derfor er der en række krav til korrekt indretning, opstilling og brug, regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af redskaberne.

Transportredskaber (fx gaffeltruck og el-løftevogne), løfteredskaber (fx personløftere og løfteborde) og hejseudstyr (fx kraner og taljer) er forskellige typer af tekniske hjælpemidler.

De vigtigste AT-vejledninger

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - AT-anvisning 2.3.0.2

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om op-stilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber som fx kraner, taljer, spil, gaffeltruck, løftevogne, personløftere, transportører og rullebaner.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - AT-vejledning F.0.7

Vejledningen handler om, hvordan man kan forebygge ulykker, som opstår ved brug af motoriserede tekniske hjælpemidler i forbindelse med intern færdsel på virksomheder.

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber - AT-anvisning 2.3.0.3

Vejledningen handler om de belastningsprøver, der skal foretages efter, at et hejseredskab, løfteredskab eller spil er taget i brug som nyt.

De vigtigste bekendtgørelser

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - med senere ændringer

Henter PDF