Gå til hovedindholdet

Forebyg de typiske ulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Derfor har vi samlet viden om, hvordan du som arbejdsgiver kan arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker.

Uanset hvilken virksomhed du driver, er det altid vigtigt at sørge for:

  • At du fokuserer på og efterspørger sikkerhedshensyn i det daglige arbejde
  • At du oplærer og instruerer medarbejderne i, hvordan de udfører arbejdet sikkert
  • At du planlægger arbejdet hensigtsmæssigt og har de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og det rette udstyr, så du mindsker risikoen for ulykker
  • At du sikrer, at din virksomhed lærer af eventuelle ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan gøres bedre?

Kvikguide: Forebyg arbejdsulykker - pdf

Lær af arbejdsulykker og forebyg den næste

For at forebygge arbejdsulykker, er det vigtigt, at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsag til ulykkerne.

Anmeldelser af arbejdsulykker danner grundlag både for virksomhedens eget arbejde med at forebygge arbejdsulykker og for Arbejdstilsynets mulighed for at føre tilsyn med dem og via statistik målrette forebyggelsesindsatsen. Det er derfor vigtigt, at du anmelder arbejdsulykker. Læs mere om hvordan du anmelder og hvilke arbejdsulykker, der skal anmeldes:

Hvordan anmelder du en arbejdsulykke?

Hvilke ulykker skal anmeldes?

Men det er også vigtigt, at du efter en arbejdsulykke overvejer, hvordan du kan forebygge en tilsvarende ulykke.

5 gode råd til at forebygge arbejdsulykker

Er der sket en arbejdsulykke, eller var der lige ved at ske en ulykke, er det vigtigt at finde ud af, hvad der gik galt. Så kan I nemlig bedst muligt forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

Her er 5 ting, I altid skal huske, når I undersøger en arbejdsulykke:

  1. Beskriv ulykken. Hvad skete der?
  2. Hvilke fysiske forhold førte til ulykken?
  3. Undersøg, om I kunne have planlagt arbejdet på en anden måde
  4. Kan en lignende ulykke ske andre steder på arbejdspladsen?
  5. Lær af ulykken, så du kan bedst kan forebygge næste.

Lær mere om de 5 gode råd i videoen her:

Lær af arbejdsulykken - her er 5 gode råd

Du kan også bruge Arbejdstilsynets værktøj til at lære af dine tidligere ulykker:

Brug tidligere ulykker og nærved-ulykker til at forebygge

Forebyg udvalgte typer ulykker

Få viden om nogle af de ulykker, der ofte optræder i ulykkesstatistikken - hvordan de sker, og hvordan du kan forebygge dem.

Fire ulykkestyper

Fald fra højden

Ramt af genstand, der falder ned

Snubleulykker

Påkørsel ved færdsel internt på arbejdspladsen

Forebyg ulykker i udvalgte brancher

Forebyg alvorlige ulykker ved vejgodstransport

Ulykker i butikker

Ulykker i daginstitutioner

Ulykker i landbruget

Ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

Mere om forebyggelse af arbejdsulykker

Andre typer ulykker

Ulykker i brancher

Henter PDF