Gå til hovedindholdet

Ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

Bygge og anlæg er en af de farligste og mest belastede brancher i Danmark. Her er risikoen for alvorlige ulykker og fysisk overbelastning fx ved tunge løft mere end dobbelt så høj som i andre brancher. Vi har samlet gode råd om, hvordan I forebygger de hyppigste ulykker og arbejdsskader.

Fald fra højden

Fald fra højden resulterer ofte i alvorlige skader, herunder invaliditet og dødsfald. Risikoen er især til stede, hvis man færdes på trapper, indskudte dæk, stiger og stilladser, samt ved arbejde på fx transportmidler og bygninger under opførelse.

Fald fra højden

Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger

Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden, og mange bygningsarbejdere forlader branchen i en tidlig alder på grund af nedslidning.

Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger

Ulykker med skærende værktøj

Ulykker ved brug af skærende maskiner og håndværktøj medfører ofte alvorlige skader på især fingre og hænder.

Ulykker med skærende værktøj

Snubleulykker

Fald, gliden eller snublen i samme niveau er en af de hyppigste årsager til alvorlige arbejdsulykker. Snubleulykker bliver ofte bagatelliseret, men de er skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke på de danske arbejdspladser.

Snubleulykker

Kemi, støv og asbest

Det kan give kræft, skade evnen til at få sunde børn, skade nervesystemet eller give allergi, når I arbejder med farlige kemiske produkter eller arbejder, hvor der udvikles farlige stoffer fra byggematerialer.

Kemi, støv og asbest

Ulykker med byggeelementer

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker ved, at byggeelementer vælter eller styrter ned.

Ulykker med byggeelementer

Ulykker med kørende maskiner

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker med kørende og bevægelige maskiner på bygge- og anlægspladser, fx lastbiler og entreprenørmaskiner.

Ulykker med kørende maskiner

Støj

Støj er et stort arbejdsmiljøproblem i bygge- og anlægsbranchen, og mange bliver udsat for høreskadende og generende støj. I skal reducere støjen, og i mange tilfælde kan I finde tekniske løsninger. Høreværn kan mindske både støjgener og -skader, men er ikke en permanent løsning.

Støj i bygge og anlæg

Psykisk arbejdsmiljø

Der er store fordele ved at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker nemlig både den enkelte og samarbejdet i virksomheden og kan gøre det vanskeligt at forebygge andre arbejdsmiljøproblemer.

Psykisk arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Sidst revideret: 5. marts 2021

Henter PDF