Gå til hovedindholdet

Ulykker med kørende maskiner

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker med kørende og bevægelige maskiner på bygge- og anlægspladser, fx lastbiler og entreprenørmaskiner.

Hvordan sker ulykkerne

Ulykkerne sker især

  • når de ansatte bakker med kørende maskiner
  • når de ansatte arbejder tæt på entreprenørmaskiner og trafikerede områder

Sådan forebygger I ulykkerne

  • Adskil kørende og gående færdsel. Marker klart, hvor kørende og gående færdsel skal foregå, og hvor arbejdssteder er placeret.
  • Kør og brug kun maskinen, når der ikke er personer og arbejdssteder tæt på.
  • Sørg også for, at der altid er godt udsyn, fx ved bakning.
  • Forsyn kørende maskiner med bakkamera eller lignende, der kan give chaufføren udsyn i den blinde vinkel, eller brug konsekvent ’vinkemand’ til at guide chaufføren.

Eksempler på dødsulykker ved anvendelse af kørende maskiner

Ulykke med en traktormonteret byggelift

En 15-årig er ansat til at hjælpe til efter skoletid i en tømrer- og snedkerværksted. Han var sat til at hjælpe med at flytte og tilskære en stak krydsfinerplader. På ulykkestidspunkt hjalp han med at flytte krydsfinerpladerne hen til en rundsav, med en traktormonteret byggelift. Byggeliften skulle til at bakke hen mod saven. Det havde regnet, og byggeliften havde ingen førerkabine. Førerens fod glider på koblingspedalen, hvorved byggeliften pludselig satte i gang. Den 15-årige, der stod bag byggeliften – i byggeliftens kørselsretning, bliver påkørt af baghjulet og efterfølgende kørt henover.

Ulykke med bakning på trafikeret vej

En landmåler arbejder i midterrabatten på en motorvej i forbindelse med udvidelsen af en motorvej til tre spor. En lastbil bakker ind på anlægspladsen med et læs grus og drænslanger og påkører landmåleren. Landmåleren kunne ikke høre lastbilen pga. trafikstøjen fra motorvejen. Færdselsvejene er anlagt, så man kun kan bakke ind på arbejdsområdet. Chaufføren kunne ikke se landmåleren i spejlene. Lastbilen var ikke forsynet med bakkamera eller andet, der kan give udsyn i den blinde vinkel bag bilen. Der blev ikke brugt ’vinkemand’ til guide lastbilen.

Ulykke med pladevibrator og rendegraver

To ansatte arbejder samtidigt med at udføre to forskellige arbejdsopgaver på et vej- og fodgængerareal. Den ene var ved at komprimere stabilgrus rundt om en gadelygte med en pladevibrator. Den anden skrabede løst stabilgrus væk fra vejen ved hjælp af en rendegraver. Under arbejdet bakkede rendegraveren, og kollegaen med pladevibratoren bliver påkørt og dør. Hverken pladevibrator eller rendegraver havde fejl eller mangler, men der var ikke lavet afgrænsninger af de to arbejdsfunktioner.

Sidst revideret: 23. januar 2020

Henter PDF