Gå til hovedindholdet

Ulykker med skærende værktøj

Ulykker ved brug af skærende maskiner og håndværktøj medfører ofte alvorlige skader på især fingre og hænder.

Ulykkerne sker typisk, når maskinerne anvendes forkert eller hvis værktøjet fx smutter, tabes eller går i stykker.

De farlige situationer opstår bl.a. ved

 • Brug af bordrundsave og kapsave, hvor skærmen er defekt, afmonteret eller ikke ført ned over emnet der skæres, og når der ikke i nødvendigt omfang anvendes redskaber til fremføring og tilhold.
 • Brug af håndholdte rundsave og vinkelslibere, hvor skærmen er defekt eller afmonteret, og hvor emnet der bearbejdes ikke er forsvarligt fastholdt og fx holdes i hånden.
 • Brug af kædesave uden nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr og ved skæring over hovedhøjde samt i andre situationer med risiko for tilbageslag.
 • Brug af knive i fx dårlige arbejdsstillinger, på glat eller ujævnt underlag og hvor den anden hånd holder emnet, der skæres i.

Sådan undgår I ulykkerne

Til arbejdsgiveren

 • Planlæg de enkelte arbejdsopgaver og vælg egnede maskiner og værktøjer til arbejdet.
 • Brug så vidt muligt tildannede materialer på byggepladsen.
 • Sørg for, at maskiner og værktøj løbende vedligeholdes.
 • Sørg for, at den enkelte ansat er tilstrækkelig oplært og instrueret i sikker brug af de konkrete maskiner og det værktøj, som vedkommende skal arbejde med.
 • Brug fabrikantens brugsanvisning ved planlægningen af arbejdet og ved instruktion af de ansatte.
 • Før tilsyn med, om oplæringen og instruktionen er tilstrækkelig og forstået, samt at instruktionen følges.
 • Fortæl dine medarbejdere, at du forventer, at de ikke tager farlige chancer men ønsker, de skal udføre deres arbejde uden at komme til skade.
 • Gør det helt klart, at de ansatte øjeblikkeligt skal tage defekte maskiner og værktøj ud af brug.

Til de ansatte

 • Tal med jeres arbejdsgiver eller arbejdsleder om, hvilke maskiner og værktøj, der er egnet til de forskellige arbejdsopgaver, så I har det rigtige værktøj til arbejdet.
 • Gør opmærksom på, hvis du er i tvivl om, hvordan de udleverede maskiner og værktøj anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 • Tjek altid maskiner og værktøj for mangler, inden du tager dem i brug. Vær især opmærksom på, at de nødvendige beskyttelsesskærme er intakte og virker.
 • Stop øjeblikkeligt arbejdet med maskiner eller værktøj, hvis der opstår defekter.
 • Overhold den instruktion, du har fået i sikker brug af de udleverede maskiner og værktøj, og brug dem ikke til andet end deres formål. Tjek derfor, hvad fabrikanten angiver i brugsanvisningen.
 • Sørg for, at der er ryddet op der, hvor du skal bruge maskiner eller værktøj og sørg for, at du står på et plant og stabilt underlag.
 • Brug kun værktøj, hvor du har styr på god arbejdsteknik.
 • Hav fokus på arbejdet og vær ekstra opmærksom, hvis du er træt eller har travlt.

Eksempler på ulykker med rundsave

Den tilskadekomne havde afmonteret skærm og spaltekniv på rundsaven. Da han var i gang med arbejdet, rakte han ind over maskinen for at føre emnet helt igennem klingen. Hans hånd ramte bagsiden af klingen, og venstre tommelfinger blev skåret op og brækkede.

Den tilskadekomne var ved at flække et bræt med en håndrundsav. Klingen greb fat i handsken, så lillefingeren brækkede, og nerver i hånden blev skåret over.

En 20-årig tømrerlærling, som næsten var udlært, var ved at skære kiler på en bordrundsav. Han holdt kilen nede med den venstre hånd og skubbede med den højre. Kilen smuttede ind mod ham, og venstre hånd fortsatte ind i klingen. Han mistede lille- og ringfinger helt og to tredjedele af langfingeren. Han måtte opgive at blive tømrer.

4 film viser, hvordan I undgår ulykker

 • Skæring med rundsav
 • Skæring med kapsav
 • Skæring med dyksav i vådrumsgips/gipsplader
 • Skæring med kniv i gipsplader

Se filmene hos BFA Bygge & Anlæg

De vigtigste At-Vejledninger

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med At-vejledningen eller på en anden måde, som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt lige så forsvarlig.

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse.

De vigtigste bekendtgørelser

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Øvrige materialer

Maskinkørekort

Spørgsmål og svar: Må virksomheden selv foretage eftersyn af håndværktøj, stiger og andre tekniske hjælpemidler?

Sidst revideret: 23. januar 2020

Henter PDF