Gå til hovedindholdet

Psykisk arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Der er store fordele ved at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker nemlig både den enkelte og samarbejdet i virksomheden og kan gøre det vanskeligt at forebygge andre arbejdsmiljøproblemer.

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver bl.a. færre sygedage, højere produktivitet, færre fejl, større arbejdsglæde og længere ansættelser. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan give stress, udbrændthed, hjertebanken, hovedpine, søvnproblemer og tristhed. Derfor er der god fornuft i at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Stor arbejdsmængde og tidspres

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan skyldes stor arbejdsmængde, tidspres og tempoarbejde, fx hvis I har akkordarbejde og aften/weekendarbejde. Tidspres kan også føre til ulykker, fordi I ikke bruger tid på at rydde op, og hvis I fx ikke anvender nødvendige tekniske hjælpemidler, når I skal løfte og transportere tunge byggematerialer. Tidspres skyldes ofte urealistiske tidsplaner og dårlig planlægning, som I skal tale om på bygherrens sikkerhedsmøder med henblik på beslutninger, der kan ændre det.

Ringe indflydelse på arbejdet, modstridende krav og manglende støtte fra ledelsen kan også give problemer. Mobning, uløste konflikter mellem forskellige faggrupper eller mellem ledelsen og de ansatte samt klager og pres fra kunder kan også give et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det kan også være, at der opstår traumatiske hændelser i forbindelse med nærved-ulykker og ulykker, som I ikke får talt igennem på arbejdspladsen.

Henter PDF