Gå til hovedindholdet

Snubleulykker

Fald, gliden eller snublen i samme niveau er en af de hyppigste årsager til alvorlige arbejdsulykker. Snubleulykker bliver ofte bagatelliseret, men de er skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke på de danske arbejdspladser.

Snubleulykkerne resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet.

Hvordan sker ulykkerne

Det er ofte hverdagsting, som får de ansatte til at snuble, fx væske på gulvet, rod, ujævn belægning og huller i jorden. Der er højere risiko for at snuble, når man går på trapper, bærer noget, stiger ind og ud af transportmidler, har travlt, når belysningen er dårlig eller den ansatte er opmærksom på arbejdet og ikke ser genstande, der kan snubles over.

Hvordan forebygger I snubleulykker

I faktaarkene nedenfor, kan I læse mere om snubleulykker i netop jeres branche, og hvordan I forebygger dem – og de er lige til at hænge op.

Med tjeklisterne kan I selv gennemgå jeres virksomhed med fokus på, hvor og hvordan snubleulykkerne kan forebygges

Fald gliden og snublen - Sikkerhedstest - medarbejdere - gælder for alle brancher - pdf

Stop snubleulykker - posters til ophængning

Boligselskaber - pdf

Murer - pdf

Tømrer - pdf

VVS - pdf

Elvirksomhed - pdf

Daginstitutioner - pdf

Døgninstitutioner og hjemmepleje - pdf

Hospitaler - pdf

Kontor - pdf

Transport af gods - pdf

Undervisning - pdf

Tjek faren for fald, gliden og snublen - tjeklister til udprintning

Boligselskaber - pdf

Byggepladser - pdf

Daginstitutioner - pdf

Døgninstitutioner og hjemmepleje - pdf

Hospitaler - pdf

Kontor - pdf

Transport af gods - pdf

Undervisning - pdf

De vigtigste regler

De vigtigste AT-vejledninger

Faldrisiko på gulv - AT-vejledning A.1.6

Vejledningen handler om årsager til fald på gulv, herunder skrid og snublen, samt om, hvordan man kan forebygge risikoen for fald i samme niveau.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - AT-vejledning F.0.6

Vejledningen oplyser om, hvordan man kan skabe større sikkerhed gennem orden og ryddelighed. Vejledningen sætter endvidere fokus på en række risikoområder, hvor det er særligt vigtigt, at der er en god standard for orden og ryddelighed.

De vigtigste bekendtgørelser

Faste arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 835 - 2023

Faste arbejdssteders indretning - Ændringsbekendtgørelse 1856 - 2023 - Retsinformation

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Faktaark om snubleulykker på andre sprog

Prevent trip and slip accidents - Workplace Denmark

Verhindern Sie Stolperunfälle - Workplace Denmark

Unikaj potykania się - Workplace Denmark

Henter PDF