Gå til hovedindholdet

Typiske ulykker i de forskellige brancher

Her finder du en oversigt over de mest typiske ulykker i de enkelte brancher med henvisninger til hvordan ulykkerne kan forebygges.

Butikker

Hvert år modtager Arbejdstilsynet ca. 2000 ulykkesanmeldelser fra branchen butikker. Hyppigst forekommende ulykker er fald, fysiske overbelastninger ved fx løft, træk og skub, samt skæreskader. Følgerne af ulykkerne er meget forskellige, og rummer både sårskader, muskel- og ledskader samt knoglebrud.

Ulykker i butikker

Bygge & Anlæg

Bygge og anlæg er en af de farligste og mest belastede brancher i Danmark. Her er risikoen for alvorlige ulykker og fysisk overbelastning fx ved tunge løft mere end dobbelt så høj som i andre brancher. Vi har samlet gode råd om, hvordan I forebygger de hyppigste ulykker og arbejdsskader.

Ulykker i byggeriet

Daginstitutioner

Undgå snubleulykker i daginstitutioner.

Ulykker i daginstitutioner

Landbruget

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder. Antallet af dødsulykker er desværre også højt i landbruget. Her på siden kan du få hjælp til at forebygge, at medarbejderne kommer ud for ulykker.

Ulykker i landbruget

Vejgodstransport

Der sker ca. 250 alvorlige ulykker hvert år i vejgodstransportbranchen, og der sker også dødsulykker. Men det behøver ikke at være sådan.

Forebyg alvorlige ulykker ved vejgodstransport

Sidst revideret: 15. december 2022

Henter PDF