Gå til hovedindholdet

Anmeldelse og forebyggelse af arbejdsulykker

Anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes. Anmeldelse sikrer både, at medarbejderen kan få en evt. erstatning, og at vi sammen kan skabe et mere sikkert arbejdsmiljø i fremtiden. Anmeldte ulykker er nemlig en forudsætning for at forebygge fremtidige arbejdsulykker bedst muligt.

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker

Når en medarbejder kommer til skade, er det din pligt som arbejdsgiver at anmelde ulykken. Ulykken skal anmeldes, hvis den opfylder ét af kravene her:

 • Hvis ulykken medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde i mindst én dag udover tilskadekomstdagen.
 • Hvis arbejdsulykken forventes at medføre ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for udgifter til helbredelse af skadens følger, varigt mén eller tabt erhvervsevne).

Anmeld arbejdsulykke - arbejdsgiver - Virk

Når arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsulykken

Der kan opstå få, særlige omstændigheder, hvor en medarbejder eller en repræsentant er nødt til at anmelde. Det kan være,

 • hvis arbejdsgiver ikke kan eller vil anmelde skaden, eller
 • hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Står du som medarbejder i sådan en situation, kan du læse mere om, hvad du gør her:

Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen – Virk

Anmeld arbejdsulykke som tredjepart (fx fagforeninger, advokater, læger) – Virk

Hvordan anmelder du en arbejdsulykke?

Arbejdsulykker skal anmeldes i EASY på virk.dk. EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til at anmelde arbejdsulykker.

En anmeldelse sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen kan få en evt. erstatning. Når du anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

Nogle virksomheder har deres eget system, som har integrationsaftale med EASY. I så fald skal det benyttes til at anmelde arbejdsulykker.

Som arbejdsgiver kan du vælge at bruge EASY til at få et overblik over de arbejdssituationer og –processer i din virksomhed, der kan være farlige for medarbejderne i fremtiden. Det kræver, at du i EASY registrerer alle de arbejdsulykker og nærved-ulykker (utilsigtede hændelser uden personskade), der sker i din virksomhed. Herved får du et overblik over de farlige situationer, der har været i din virksomhed.

Overblikket kan du bruge til at målrette jeres arbejde med at forebygge fremtidige ulykker. Registreringen af arbejdsulykker og nærved-ulykker, som ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, bliver ikke videresendt til myndighederne. Hvis en medarbejder fx snubler i en ledning på arbejdspladsen, men ikke falder eller ikke slår sig ved faldet, kan du registrere hændelsen i EASY til brug for virksomhedens arbejde med at forebygge ulykker, uden at registreringen sendes videre til forsikringsselskabet eller Arbejdstilsynet.

Hvad sker der, når en arbejdsulykke er blevet registreret i EASY?

Når du anmelder en arbejdsulykke i EASY, bliver anmeldelsen automatisk sendt videre til de rigtige modtagere, hvis den er anmeldepligtig. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Arbejdstilsynet.

Når Arbejdstilsynet modtager en anmeldelse tager fagpersoner stilling til, hvorvidt ulykken giver grundlag for et tilsyn på virksomheden. Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier:

 • Forebyggelsespotentiale ved at undersøge ulykken
 • Ulykkens alvorlighed
 • Ulykken er sket inden for et særligt prioriteret fokusområde

Formålet med et tilsyn er at forebygge lignende ulykker og afklare, om der er sket overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynets arbejde med arbejdsulykker handler om at bidrage til at skabe læring af ulykkerne, så lignende ulykker ikke sker på din eller andre arbejdspladser.

Arbejdstilsynet bruger anmeldelserne til:

 • At beskrive skadesbilledet på danske arbejdspladser
 • At prioritere indsatsområder i den forebyggende arbejdsmiljøindsats
 • At opbygge viden om arbejdsulykker
 • At udtage virksomheder til tilsyn

Forsikringsselskaber og AES bruger anmeldelserne til:

 • At vurdere om ulykken kan anerkendes som en arbejdsskade
 • At udmåle godtgørelse og erstatning.

Anmeld alle arbejdsulykker - også de små

Alle anmeldepligtige ulykker skal anmeldes. Det er der to grunde til:

 1. Medarbejdere har bedre mulighed for at få erstatning
  Medarbejdere har ret til erstatning ved skader. Det er dog ikke sikkert, at skaderne opstår lige med det samme efter ulykken. Som arbejdsgiver sikrer du derfor medarbejderne bedst ved at melde alle arbejdsulykker - også små ulykker. Hvilke erstatninger kan gives? - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 2. Vi kan bedre sammen forebygge fremtidige arbejdsulykker. For at forebygge arbejdsulykker er det vigtigt at have så meget viden som muligt om, hvad der er årsag til både ulykker og nærved-ulykker. Denne viden opnås bedst ved at alle ulykker og nærved-ulykker anmeldes.
  Forebyg typiske ulykker

 

Ulykker, der er selvforskyldt, skal da ikke anmeldes?

Jo, alle anmeldepligtige arbejdsulykker skal anmeldes, også de ulykker, som kunne være undgået. Desværre florerer der en del myter som denne om, hvornår du skal anmelde arbejdsulykker. Se videoen her og få styr på anmeldelsespligtige arbejdsulykker. 

Er det overhovedet en arbejdsulykke? Er du i tvivl, så anmeld ulykken!

Det er din pligt som arbejdsgiver at anmelde ulykken, men det kan være svært at vurdere, hvilke ulykker der skal anmeldes og ikke anmeldes. Er du som arbejdsgiver i tvivl, er det derfor altid bedst at anmelde. Så vil anmeldesystemet EASY selv vurdere, om der er tale om en anmeldepligtig ulykke.

Hvad er en arbejdsulykke?

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Henter PDF