G� til hovedindholdet

Ramt af genstand

Der sker hyppigt ulykker, hvor personer bliver ramt af genstande, der enten falder ned eller skrider ud. Ulykkerne fører typisk til skader på arme, ben og ryg. Nogle ulykker fører til invaliditet, men de kan også føre til dødsfald.

Ulykkerne kan fx opstå, når bygningsdele eller materialer flyttes med truck eller kran. De kan også opstå, hvis man arbejder i højden og har taget sine materialer og værktøj med sig. Genstandene kan falde ned og ramme andre mennesker, der arbejder eller færdes under eller i nærheden.

Hvordan sker ulykkerne

Ved nedfald opstår de farlige situationer typisk

 • når man arbejder på eller nær lagre og depoter
 • når opbevaringen af materialer, værktøj, varer, containere, møbler mm. ikke er stablet forsvarligt
 • når man skal hente eller placere gods
 • når opstablede ting står i vejen og man skubber/påkører dem
 • når opstablede ting væltes af vindpres
 • når emballagen bliver beskadiget, falder sammen eller drysser ud, så det stablede synker sammen.

Ved mekanisk løft og hejsning af genstande opstår de farlige situationer typisk

 • når materialer ikke er forsvarligt fastgjort
 • når man bruger forkert udstyr
 • ved manuelt løft, hvor byrden tabes, og hvor konstruktioner, stiger, stilladser mm. kan vælte, skride ud og styrte sammen. Det går både ud over dem, der står på det og dem, der opholder sig under det

Risikoen for ulykker bliver større

Risikoen for, at der sker en ulykke, bliver større, hvis opbevaringen af materialer, genstande mm.

 • er stablet for højt
 • ikke er stablet i forbandt
 • er stablet med et usikkert tyndepunkt
 • er stablet så der kan ske en forskydning
 • er stablet så det ikke er sikret mod blæst

eller

 • hvis man færdes eller arbejder på bygningselementer der er defekte, ikke vedligeholdte/tærede eller bæreevnen overskrides
 • hvis der er sne og is på tage, som kan falde ned
 • hvis fastlagte sikkerhedsforanstaltninger som fx afstivning og hældningsvinkel af jord og grus ikke er overholdt
 • hvis mennesker færdes i områder, hvor der arbejdes i højden eller når byrder løftes.

Farekilden er genstande, materialer eller hjælpemidler, der kan falde ned eller skride ud. Den farlige situation opstår ved håndteringen af materialer og genstande, og ved at mennesker opholder sig, hvor det kan ske. Ulykkeshændelsen sker, når nedfaldet eller udskridningen rent faktisk sker.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Nedrivning - AT-vejledning D.2.15

Vejledningen oplyser om sikkerhedsforhold ved nedrivning af bygninger og konstruktioner.

Anhugningsgrej - AT-meddelelse 2.02.10

Vejledningen informerer om og giver eksempler på praktisk anvendelse af anhugningsgrej.

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - AT-meddelelse 2.02.11

Vejledningen oplyser om krav til indretning og brug af hejse-, løfte- og transportredskaber.

De vigtigste bekendtgørelser

Faste arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 835 - 2023

Faste arbejdssteders indretning - Ændringsbekendtgørelse 1856 - 2023 - Retsinformation

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Henter PDF