Gå til hovedindholdet

Ulykker i tal

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører løbende undersøgelser, der blandt andet sætter tal på arbejdsskader, hvad de koster og hvordan danskerne oplever deres arbejdsmiljø.

Årsopgørelser

I Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker kan du se, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig på køn, alder og brancher.

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2022

Årsopgørelse - Anmeldte arbejdsulykker - 2022 - pdf

Bilag A - Om data - 2022 - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - 2022 - pdf

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2021

Årsopgørelse - Anmeldte arbejdsulykker - 2021 - pdf

Bilag A - Om data - 2021 - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - 2021 - pdf

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2020

Årsopgørelse - Anmeldte arbejdsulykker - 2020 - pdf

Bilag A - Om data - 2020 - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - 2020 - pdf

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2019

Årsopgørelse - Anmeldte arbejdsulykker - 2019 - pdf

Bilag A - Om data - 2019 - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - 2019 - pdf

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ bliver gennemført hvert andet år af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen bliver gennemført via spørgeskema om arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2018.

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark - AH

Omkostninger ved arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har lavet beregninger af, hvor meget arbejdsulykker koster for henholdsvis staten og arbejdsgivere.

Arbejdsgivernes omkostninger ved arbejdsulykker

Underanmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har undersøgt omfanget af underanmeldelse af anmeldepligtige arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, bl.a. om underanmeldelsen varierer afhængig af køn, alder, branche, sektor og længden af fraværet. Undersøgelser viser, at der i Danmark er en underrapportering af ulykker på ca. 45%. Der er dog stor usikkerhed forbundet med resultatet.

Kortlægning af barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker - Oxford - 2016 - pdf

Underanmeldelse af arbejdsulykker - 2013 - pdf

Henter PDF