Gå til hovedindholdet

Dødsulykker 2019

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2019, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis der er tale om en arbejdsrelateret dødsulykke eller hvis der er en formodning om, at der kan være tale om en arbejdsrelateret dødsulykke.

På Arbejdstilsynets ulykkesbarometer finder du de dødsulykker, der er anmeldt efter arbejdsmiljøloven, og som Arbejdstilsynet har vurderet er arbejdsrelaterede dødsulykker. Barometeret udgør således en delmængde af de ulykker, der er beskrevet på nedenstående liste, og der kan derfor forekomme beskrivelser af dødsulykker på nedenstående liste, som ikke er på Arbejdstilsynets barometer over anmeldepligtige dødsulykker.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2018) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2019), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2019). 3 dødsulykker, sket i 2018, tæller af denne grund med på barometeret for dødsulykker i 2019.

Arbejdstilsynets ulykkesbarometer

Beskrivelser af dødsulykker i 2018

December 2019

En medarbejder i 50’erne har mistet livet efter en påkørsel. Påkørslen skete på et aflæsningssted kort tid efter, at chaufføren var steget ud af sin lastbil. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen transport af gods. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet.

En medarbejder i 60’erne har mistet livet under kørsel i en gummiged, der faldt i vandhul i en grusgrav. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen energi og råstoffer. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet strakspåbud.

November 2019

En medarbejder i 20’erne har mistet livet, da en betonvæg væltede ned over afdøde. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen anlægsarbejde. Dødsulykken skete på en byggeplads. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet flere strakspåbud.

Oktober 2019

En medarbejder i 50’erne har mistet livet, da to containerlifte stødte sammen. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen transport af gods. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved en trafikulykke. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen engros. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet.

September 2019

En medarbejder i 20’erne har mistet livet. Under dirigering af lastbil til port kommer afdøde i klemme mellem lastbilen og porten. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen kontor. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet 2 strakspåbud.

En medarbejder i 40’erne har mistet livet ved klemning mellem pallereol og pallestabler. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen kontor. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

En medarbejder i 30’erne har mistet livet ved klemning under væltet truck i forbindelse med pålæsning af blokvogn. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen transport af gods. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet, og der er afgivet strakspåbud.

August 2019

En medarbejder i 40’erne har mistet livet, da rør faldt af lastbiltrailer i forbindelse med læsning med truck og ned over afdøde. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen transport af gods. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet. Der er påklaget og afventer nævnets afgørelse.

Juli 2019

En medarbejder i 30’erne har mistet livet i en trafikulykke. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen politi, beredskab og fængsler. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

En bygningsarbejder af udenlandsk herkomst i 40’erne er omkommet efter nedstyrtning fra et tag. Afdøde var indlejet af en virksomhed indenfor branchen Bygge- og Anlæg. Arbejdstilsynet har afsluttes undersøgelsen af ulykken, der er afgivet strakspåbud og påbud.

Juni 2019

En medarbejder i 70’erne har mistet livet i forbindelse med græsslåning med traktor, hvor afdød blev klemt under traktor. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

Maj 2019

En medarbejder i 30’erne har mistet livet i forbindelse med rengøring af en silo, fordi belægning i silo styrter ned. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen rengøring. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet og der er afgivet strakspåbud.

En selvstændig i 50’erne har mistet livet, muligvis ved fald fra stige.  

Brug af transportable stiger - AT-vejledning B.3.1.1

En medarbejder i 40’erne har mistet livet efter en eksplosion. Eksplosionen skete ved antændelse af fortynder i forbindelse med rensning af sprøjtepistol. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet.

Arbejde med brandfarlige væsker - AT-vejledning C.0.6

April 2019

En medarbejder i 50’erne har mistet livet i en trafikulykke, hvor to lastbiler kørte sammen. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen engros. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

En medarbejder i 50’erne har mistet livet efter et overfald. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen hospitaler.

En medarbejder i 50’erne har mistet livet ved fald fra tag. Afdøde var ansat i en virksomhed i branchen kontor. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

En medarbejder i 30’erne mistede livet i forbindelse med en trafikulykke. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet.

Ulykker i trafikken

En dansk medarbejder i 20’erne har mistet livet i en el-ulykke i forbindelse med fældning af træer med en skovmaskine. Skovmaskinen kom i berøring med strømførende luftledninger. Arbejdstilsynets har afgivet påbud.

Ulykker ved kontakt til elektricitet

Elinstallationer og elanlæg - Sikkerhedsstyrelsen

Marts 2019

En arbejdsgiver i 60’erne har mistet livet, muligvis ved fald fra stige. 

Brug af transportable stiger - AT-vejledning B.3.1.1

En dansk medarbejder i 20’erne har mistet livet i forbindelse med aflæsning af tonstunge materialer. Afdøde blev ramt af materialer, der faldt ned fra en åben trailer. Der er givet et strakspåbud til virksomheden.

Arbejdstilsynet har undersøgt en dødsulykke, som skete da en mur væltede i forbindelse med nedrivningsarbejde.

En dansk medarbejder i 60’erne har mistet livet i forbindelse med udbringning af tryksager. Afdøde blev fastklemt under en bil.

Arbejdstilsynet har undersøgt en ulykke, hvor afdøde blev ramt af en buskrydder, som var monteret på en traktor. Arbejdstilsynet har givet 2 påbud.

Februar 2019

En dansk selvstændig landmand i 50’erne har mistet livet i forbindelse med arbejde med en kartoffelsætter. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

En dansk medarbejder i 20’erne har mistet livet i forbindelse med et nedrivningsarbejde. Afdøde blev kørt ned af en gravmaskine. 

Ulykker ved færdsel på virksomheden

Januar 2019

En dansk medarbejder i 20’erne har mistet livet i forbindelse med kranning af en 1,8 tons betonklods. Betonklodsen var anhugget med én strop, og gled ud af stroppen og væltede ned over afdøde. Der er afgivet påbud til virksomheden.

Anhugning - AT-anvisning 2.3.0.4

En polsk medarbejder i 30’erne har mistet livet i forbindelse med fældning af bøgetræer. Afdøde blev ramt af et væltende træ. Der er givet 2 strakspåbud til virksomheden. 

Ulykker ved træfældning

En selvstændig dansk landmand i 30’erne har mistet livet i forbindelse med arbejde med en minilæsser. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

Ulykker ved færdsel på virksomheden

En dansk medarbejder i 60’erne døde i forbindelse med en togulykke. Afdøde var som led i sit arbejde passager i toget.

Sidst revideret: 6. januar 2020

Henter PDF