G� til hovedindholdet

Forebyg ulykker ved kontakt med elektricitet

Der anmeldes kun få ulykker til Arbejdstilsynet vedr. kontakt med strømførende dele. Elulykker er relativt alvorlige, og kan medføre døden. Tal fra skadestuerne og Sikkerhedsstyrelsen tyder dog på en væsentlig underrapportering.

Faren ved ulykke med elektricitet er spændingsforskellen mellem strømførende materialer. Kontakt med elektricitet kan føre til hjertestop og rytmeforstyrrelser. Huden kan også blive forbrændt, og blodkarrene kan blive beskadiget. Både nerver, muskler og hjernefunktion kan blive påvirket.

Hvordan sker ulykkerne

De farlige situationer opstår

 • når kappen på ledninger, kabler og stik er beskadiget
 • når man arbejder på elinstallationer under spænding (fx tavleanlæg og motorer) og beskyttelses foranstaltninger er undladt
 • når transportudstyr, personløftere, stilladser og høje læs i øvrigt får fat i el-førende luftledninger
 • når el-førende redskaber eller maskiner er defekte, og man risikerer at røre ved de strømførende dele fx kapslinger på el-værktøj
 • når el-førende kabler i jorden graves over
 • når man bruger vand ved ikke stænktætte el-installationer fx ved vådrengøring
 • når man borer og skærer i fx vægge, hvor der er strømførende el-installationer
 • når kabler er ubeskyttede og ligger, hvor der færdes og transporteres, så man risikerer, at de bliver ødelagt
 • når man i el-laboratorier anvender materiel, der ikke er isoleret
 • når man anvender materiel med for lav sikkerhed fx tynde ledninger
 • når maskiner ikke er forsvarligt sikret mod indirekte berøring fx manglende beskyttelsesleder, eller manglende udstyr for automatisk afbrydelse ved fejlstrøm.

Derudover kan defekte installationer føre til brand og eksplosion i bygninger maskiner og lignende.

Risikoen for ulykker bliver større

 • når man har en skødesløs omgang med elektriske ledninger, tekniske hjælpemidler og maskiner
 • når de elektriske systemer ikke er i ordentlig stand og behandles uprofessionelt
 • når ledninger ikke er fastgjort eller anbragt forsvarligt
 • når der ligger ledninger dér, hvor folk færdes og transporterer
 • når man ikke har kendskab til faren ved elektricitet

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Svejsning, skæring mv. i metal - AT-vejledning D.2.16

Vejledningen oplyser om krav til svejseprocesser med beskyttelsesgas, elektrode-svejsning mv. samt skæring.

Manuel plasmaskæring - AT-meddelelse 2.09.4

Vejledningen handler om de krav, der stilles til plasmaskæreudstyret, arbejdsstedet og arbejdets udførelse, når man arbejder med manuel plasmaskæring.

Maskinel plasmaskæring - AT-meddelelse 2.09.3

Vejledningen handler om de krav, der stilles til plasmaskæreudstyret, arbejdsstedet og arbejdets udførelse, når man arbejder med maskinel plasmaskæring.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Henter PDF